Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει μέσα σε 50 μέρες να απαντούν σε γραπτές αιτιάσεις (παράπονα) καταναλωτών

   
Προστασία Καταναλωτή κατά τη Συναλλαγή του με την Ασφαλιστική Επιχείρηση
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένες να ορίσουν υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων (αναφορών), ο επικεφαλής της οποίας δέχεται την αιτίαση από τον ενδιαφερόμενο και οφείλει να απαντά εντός 50 ημερών από την υποβολή της, αποσαφηνίζοντας τη θέση της επιχείρησης. (σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/08.01.2013).
Τι είναι αιτίαση;
Ως αιτίαση νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται.
Τι ΔΕΝ είναι αιτίαση;
Δεν είναι αιτιάσεις και δεν επεξεργάζονται από την ΤτΕ:
  • Οι αναγγελίες απαιτήσεων
  • Οι αιτήσεις αποζημίωσης
  • Απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων
  • Αόριστα ή αβάσιμα αιτήματα, όπως για παράδειγμα: - Όταν το αίτημα δεν είναι σαφώς διατυπωμένο όπως π.χ.: 
"Η εταιρεία δεν πληρώνει τη ζημιά μου. Παρακαλώ όπως την υποχρεώσετε να με αποζημιώσει".
- Όταν δεν υπάρχει ακριβής προσδιορισμός της ζημίας από τα υποβαλλόμενα στοιχεία
- Όταν η ζημιά δεν συνάγεται από τα υποβαλλόμενα στοιχεία
Είστε δυσαρεστημένοι με ένα ασφαλιστικό προϊόν ή υπηρεσία και δεν γνωρίζετε που πρέπει να απευθυνθείτε;

ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ που θα πρέπει να ακολουθήσετε:
Βήμα 1. Αναζήτηση Απάντησης
Πατήστε εδώ για να αναζητήσετε άμεσα απάντηση μέσω των συχνών ερωτήσεων.
Βήμα 2. Επικοινωνία με Ασφαλιστική Επιχείρηση
Αν δεν βρήκατε απάντηση στην ερώτησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως απ’ ευθείας με την ασφαλιστική επιχείρηση πατώντας εδώ.
Η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να απαντήσει εγγράφως εντός 50 ημερών από την υποβολή της αιτίασης και η απάντηση πρέπει να είναι σαφής και τεκμηριωμένη.
Βήμα 3. Υποβολή Αιτιάσεων
Αν η ασφαλιστική επιχείρηση δεν σας απάντησε εμπρόθεσμα (εντός 50 ημερών από την υποβολή της αιτίασης) ή η απάντηση ήταν αόριστη, ασαφής ή μη τεκμηριωμένη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΤτΕ, υποβάλλοντας την ειδική φόρμα εδώ.
Η ΤτΕ δεν είναι αρμόδια για την επίλυση της ιδιωτικής σας διαφοράς με την ασφαλιστική επιχείρηση (αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης). Ωστόσο θα αξιολογήσει την αιτίασή σας στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου.

Διαβάστε την σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/08.01.2013:

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/08.01.2013


Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/08.01.2013
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/08.01.2013
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/08.01.2013
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/08.01.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: