Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:" Εγγυήτρια σε επιχειρηματικά/εμπορικά δάνεια,άνεργη, "ανάσανε " με Δικαστική απόφαση"

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΤΠΟΥ 6-08-2015

 Το Ειρηνοδικείο Καστελλίου  Πεδιάδος Κρήτης , με την   ημερ 04/6/2015 απόφαση του ,  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, έδωσε  μια " βαθιά ανάσα" σε εγγυήτρια δανείων,ύψους 178.609,25 ευρώ. Η εν λόγω εγγυήτρια ,είναι άνεργη ,ηλικίας 32 ετών, έγγαμος ,μητέρα ενός τέκνου , σήμερα , άνεργο.
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,
 Με  την με  ημερ 04/6/2015  απόφαση του Ειρηνοδικείου Καστελλίου  Πεδιάδος Κρήτης ,  η δανειολήπτρια καλείται να καταβάλλει μηνιαία δόση των 70,00 ευρώ για 36 μήνες
  Η εν λόγω καταναλώτρια  είναι πιστωμένη  σε μία Τράπεζα, συνολικής οφειλής  ποσού 178.609,25 ευρώ.
  Εισόδημα που η εγγυήτρια  διαθέτει: είναι 1.197,33ευρώ, από τον μισθό του συζύγου της.
Το εκτιμώμενο  μηνιαίο κόστος διαβίωσης της  οικογένειας σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που καταθέτει στην αίτηση τους φθάνει στο ποσό των 1.080,00  ευρώ. 
  Το Ειρηνοδικείο   Καστελλίου  Πεδιάδος ,Ηρακλείου  Κρήτης,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της ,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,στερούμενο  πτωχευτικής ικανότητας, που έχει  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , καθώς  υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της ,λόγω της δικής της ανεργίας. Ειδικότερα, οι συμβάσεις εγγύησης, υπέρ του επιχειρηματία αδελφού της, ουδόλως πιθανολογήθηκε ότι δόθηκαν  κατ εκμετάλλευση του ονόματος ή της ακίνητης περιουσίας της αιτούσας, αφού δεν προέκυψε ότι η αιτούσα διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο:  
1)ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, 2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των  περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει  στην αίτηση της , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί την εν λόγω  αίτησης. 3) Την υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσης 70 Ευρώ ,  που θα καταβάλλεται μηνιαίως ,  στις καθ ων πιστώτριες Τράπεζες , εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, για μια τριετία ήτοι 36 μηνιαίες δόσεις συμμέτρως διανεμόμενο προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές της.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε μέσω της συνεργαζόμενης δικηγόρου στο Ηράκλειο  ,την δικαστική πορεία (κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο), για την δανειολήπτρια , η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της υπερχρεωμένης εγγυήτριας, σε δάνεια  του αδελφού της ,   καθόρισε δόση μόνο για τριετία.
  Ουσίας, βέβαια πάντα κατά την κρίση και απόφαση του Δικαστηρίου ,η εν λόγω δανειολήπτρια , για την τριετία ,καλείται να πληρώσει  ΜΟΝΌ 36Χ70=2.520 ευρώ. Το χρέος της είναι  ως εγγυήτρια ,178.609,25 ευρώ. 
 
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: