Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς

ΓΓΚ - ΚΥΑ 7534/2015

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμό 7534/20-8-2015 (ΦΕΚ Β΄1794) ΚΥΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3−1−2011)  για την ενημέρωση σας.


Δήμητρα Κυριακοπούλου

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς

Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή

Τηλ: 210 3893502

Fax: 210 3843549

ΓΓΚ - Ν. 4336/2015 - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄130), τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94), τον οποίο και σας διαβιβάζουμε συνημμένα.
Για την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του ν. 4336/2015 μπορείτε να ενημερωθείτε από το ακόλουθο link:
Με εκτίμηση,
Για την Δ/νση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή,
Αθηνά Σαλάππα

Δεν υπάρχουν σχόλια: