Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης:Διευκρινίσεις ,σχετικά με δεσμεύσεις καταθετικών λογαριασμών δανειοληπτών"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 20-05-2016

Ενημέρωση δανειοληπτών  ενταγμένων στον ν.Κατσέλη για δεσμεύσεις χρημάτων, διευκρινίσεις.
Όταν ο δανειολήπτης ,έχει προσφύγει ενώπιον Ειρηνοδικείου, με αίτημα τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του, αρ.4 του  Ν.3869/2010 και έχει εκδοθεί Προσωρινή Διαταγή, με το εξής περιεχόμενο "...χορηγεί προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει την έναρξη ή συνέχιση διαδικασίας  αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας  των αιτούντων, 'οπως επίσης απαγορεύει στους αιτούντες  κάθε πραγματική και νομική μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης"
Στο πλαίσιο του Ν.3869/2010 Προσωρινή Διαταγή, που χορηγείται με το ως άνω περιεχόμενο λειτουργεί  δεσμευτικά, για  όλα τα  εμπλεκόμενα στη δικαστική  διαδικασία του Ν.3869/10 ,μέρη , με την έννοια ότι, απαγορεύεται τόσο στον ίδιο τον οφειλέτη όσο στους πιστωτές του να προβαίνουν σε πράξεις απομείωσης της περιουσιακής κατάσταση του πρώτου.Τούτο,διότι σκοπός του Νόμου 3869/2010 είναι η διατήρηση και ο μη κατακερματισμός των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που έχει προσφύγει στη συλλογική αναγκαστική διαδικασία του ν.3869/2010 για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών του, καθότι το σύνολο των οικονομικών και περιουσιακών του δεδομένων με το άνοιγμα της διαδικασίας τίθεται πλέον στη κρίση του δικαστή (δηλ.του αρμοδίου κατά τόπον Ειρηνοδίκη) για τον σχηματισμό της οριστικής του κρίσης και εν τέλει τη διαμόρφωση της δικαστικής ρύθμισης των χρεών.
 Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: