Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης:"Προσωρινή Διαταγή, για πρώην έμπορο, καλλυντικών προιόντων "


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  24/5 /2016

  
 Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου , με την ημερ.18/11/2015 Προσωρινή Διαταγή του ,  ενέταξε στο ν.3869/2010  και διέταξε πλήρη προστασία της ακίνητης περιουσίας και ρύθμιση των οφειλών πρώην εμπόρου, έναντι  των εφτά  πιστωτριών τραπεζών ,με συνολικό ποσό χρέους  ,προς αυτές  του ποσού των 187.431,94 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο  εν λόγω  δανειολήπτης, ηλικίας 34 ετών, δεν δίστασε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής του, στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.Κατσέλη, αφού διαπίστωσε ότι είχε περιέλθει σε αδυναμία , εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών του  (λόγω οικονομικής ύφεσης)  πρόκειται για δανειολήπτη ο οποίος διέκοψε την λειτουργία της  εμπορικής επιχείρησης του ( πώληση καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού),το έτος 2014 και έχει διαγραφεί από τα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε και όσο διατηρούσε την επιχείρησή του κατέβαλε κανονικά τις οφειλές του, προς όλους τους πιστωτές του.
 Εισοδήματα  που διαθέτει: 400 ευρώ, από περιστασιακή απασχόληση,συν τις μηνιαίες απολαβές της συζύγου που ανέρχονται στο ποσό των 1.443,56 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που ο ίδιος διαθέτει: Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ένα Ι.Χ
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσης, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ  16/10/2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:   
α)Δέχεται την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής.
β)Διατάσσει, α) την αναστολή των  καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας  μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και β) Απαγορεύει προσωρινά κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  του , 'οπως αυτή περιγράφεται στην αίτηση, όπως επίσης απαγορεύει κάθε μορφής πράξη εκτέλεσης σε βάρος του καθώς και την εγγραφή προσημείωσης στην περιουσία του  μέχρι τη συζήτηση της αίτησης
 γ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση των  Τραπεζών . την καταβολή  μηνιαίας δόσης ,400 ευρώ, διανεμομένη συμμέτρως ,προς στις πιστώτριες τράπεζες . μέχρι το έτος 2018 
Για την Νομολογία: Ο ισχυρισμός  των τραπεζών ότι ,ο αιτών έχει την εμπορική ιδιότητα απορρίφθηκε από το Δικαστήριο του Ηρακλείου, καθώς υπήρξαν τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία  επί του αντιθέτου (Διακοπή δραστηριότητας από την ΔΟΥ, διακοπή ασφαλιστικού φορέα)    Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμοο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140  
 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη
Δεν υπάρχουν σχόλια: