Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Ενωση Τραπεζών: Απλοποιούνται οι διαδικασίες για μεταφορά λογαριασμών

Απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών. Οπως τονίζει σήμερα η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, από την 1η Νοεμβρίου 2009 είναι ευκολότερη για τους καταθέτες η μεταφορά του προσωπικού τρεχούμενου λογαριασμού τους και του ατομικού λογαριασμού ταμιευτηρίου τους από μια τράπεζα σε άλλη στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία αυτορρύθμισης είναι πανευρωπαϊκή και τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Κλάδου (European Banking Industry Committee - EBIC) με στόχο την αύξηση της κινητικότητας των πελατών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών προς ιδιώτες.

Ειδικότερα, για κάθε καταθέτη που επιθυμεί να μεταφέρει είτε τον προσωπικό τρεχούμενο λογαριασμό του είτε τον ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου του σε άλλη τράπεζα, η νέα τράπεζα θα λειτουργεί ως το κύριο σημείο επαφής και θα προσφέρει τη συνδρομή της σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς. Θα έλθει σε συνεννόηση με την παλαιά τράπεζα, διασφαλίζοντας ότι η μεταφορά των επαναλαμβανόμενων πληρωμών του καταθέτη, όπως τυχόν άμεσες χρεώσεις και πάγιες εντολές διενεργείται ομαλά, απλά και ταχέως. Τέλος, η νέα τράπεζα θα συνδράμει τον καταθέτη στο κλείσιμο του παλαιού λογαριασμού και στη μεταφορά του υπολοίπου στον νέο λογαριασμό.

Οι καταθέτες θα μπορούν να πληροφορούνται σχετικά με τη διαδικασία μέσω του Οδηγού Μεταφοράς, ο οποίος θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και στην ιστοσελίδα των τραπεζών που προσχωρούν, και θα διατίθεται σε καταστήματα των τραπεζών.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των καταθετών, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών βρίσκεται αναρτημένος Κατάλογος των μελών της που έχουν προσχωρήσει στο κείμενο των Κοινών Αρχών, ο οποίος θα επικαιροποιείται σε τακτή βάση. Αρμόδιος για τον έλεγχο της τήρησης των Κοινών Αρχών, καθώς και για την επίλυση τυχόν παραπόνων θα είναι ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: