Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Προεξόφληση στεγαστικού δανείου; ποιες είναι οι συνέπειες

Ποιοι λόγοι μπορεί να σας οδηγήσουν στην προεξόφληση του δανείου σας;

Διάφορα απρόσμενα συμβάντα ενδέχεται να σας οδηγήσουν στην απόφαση να προεξοφλήσετε το δάνειό σας. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής:

Διαζύγιο:
Σε περίπτωση διαζυγίου, αν κανένας από τους συζύγους δεν επιθυμεί να κρατήσει το σπίτι, αυτό πωλείται και ο δανειστής εξοφλείται κατά προτεραιότητα από το προϊόν της πώλησης. Επισημαίνεται ότι αν ο ένας από τους συζύγους επιθυμεί να κρατήσει το σπίτι, η τράπεζα δεν θα δεχθεί εύκολα την αποχώρηση του δεύτερου από τη σύμβαση εκτός αν αντικατασταθεί από κάποιον άλλον εγγυητή.

Θάνατος:
Αν ο καταναλωτής έχει συνάψει ασφαλιστική κάλυψη για το ενδεχόμενο αυτό, μετά τον θάνατο του δανειολήπτη η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την αποπληρωμή του δανείου. Το ποσό που θα καλύψει η ασφαλιστική εταιρεία ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο 100% αλλά στο 50% του δανείου. Αυτό είναι κάτι που συμφωνείται κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Αν η ασφαλιστική σύμβαση προβλέπει την εξ ολοκλήρου αποπληρωμή του δανείου, το ακίνητο περιέρχεται στους κληρονόμους και η τράπεζα δεν μπορεί να εγείρει καμία αξίωση.

Μετάθεση ή μετακίνηση για επαγγελματικούς λόγους:
Στην περίπτωση αυτή μπορείτε, είτε να κρατήσετε το ακίνητο και να το νοικιάσετε, είτε να το πουλήσετε και να χρησιμοποιήσετε το αντίτιμο για την εξόφληση του δανείου.

Οικονομικές δυσκολίες:
Τα αίτια ποικίλλουν: ασθένεια, ανεργία, ατυχείς επενδύσεις, κακή διαχείριση του προϋπολογισμού με αποτέλεσμα υπερχρέωση… Στην καλύτερη περίπτωση, η πώληση του ακινήτου θα αρκέσει για την εξόφληση του χρέους σας. Αν όχι, θα πρέπει να βρείτε τρόπο να καλύψετε τυχόν υπόλοιπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: