Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011Τροπολογία για τους δανειολήπτες Δ.Υ. από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
19/10/2011 15:52

Πρόταση για την παροχή διευκολύνσεων σε δημόσιους υπαλλήλους, όσον αφορά την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες υπέβαλλαν σαράντα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μετά από πρωτοβουλία της Λούκας Κατσέλη.
Η πρόταση αφορά όλους τους εργαζομένους στο δημόσιο που τίθενται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας, καθώς και όσους έχουν υποστεί μειώσεις των αποδοχών τους τουλάχιστον κατά 20% λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου.
Σύμφωνα με την πρόταση, οι συμβάσεις δανείων που έχουν συνάψει οι δημόσιοι υπάλληλοι θα υπόκεινται στις εξής επιλογές:
α) περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου χάριτος,
β) αναστολή κατά τη διάρκεια της εφεδρείας της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση και
γ) παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου για τρία χρόνια.
Για τις ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζεται το επιτόκιο της σύμβασης.
Το πλήρες κείμενο της πρότασης:
Ρύθμιση οφειλών εργαζομένων  που εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, εργασιακής εφεδρείας και που οι αποδοχές τους μειώνονται τουλάχιστον κατά 20% 
Αιτιολογική Έκθεση
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που τίθεται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας, καθώς και όσοι υφίστανται σημαντικές μειώσεις των αποδοχών τους λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου υφίστανται χωρίς αμφιβολία μία απρόβλεπτη ανατροπή των οικογενειακών τους προϋπολογισμών, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν και χωρίς τη δική τους υπαιτιότητα στις δανειακές υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Θα πρέπει γι’ αυτό να ληφθεί υπόψη αυτή η αδυναμία στην οποία περιέρχονται και να ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις τους κατά τρόπο που θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς να αντιμετωπίσουν χωρίς περαιτέρω κλυδωνισμούς την εξυπηρέτηση των οφειλών τους. Η παροχή από το νόμο διευκολύνσεων προσφέρει την ασφάλεια την οποία χρειάζονται για να διατηρήσουν τον προσανατολισμό τους, να αντιμετωπίσουν τη δυσχερή αυτή μεταβατική φάση, να αναδιοργανώσουν την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, κατά τρόπο που εντέλει εξυπηρετεί και το συμφέρον των πιστωτών.
Άρθρο …
1. Εργαζόμενοι στο Δημόσιο που εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικης διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και εργαζόμενοι στο Δημόσιο των οποίων οι συνολικές αποδοχές μειώνονται τουλάχιστον κατά είκοσι τοις εκατό (20%) λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου που αφορούν το ενιαίο μισθολόγιο και έχουν συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων και τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τα πιστωτικά ιδρύματα και να επιτύχουν να εφαρμοστούν ένα από τα ακόλουθα μέτρα.
Εφόσον πρόκειται για συμβάσεις δανείων:
α) περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου χάριτος,
β) αναστολή κατά τη διάρκεια της εφεδρείας της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση και
γ) παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου για τρία χρόνια.
Εφόσον πρόκειται για πιστώσεις ανοικτού ή αλληλόχρεου λογαριασμού να κάνουν χρήση των υπό στοιχεία α) ή
β) παραπάνω δυνατοτήτων και να αποπληρώσουν το κατάλοιπο του λογαριασμού σε έξι έτη με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Για τις παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζεται το επιτόκιο της σύμβασης.
2. Αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της εφεδρείας. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής που απαιτούνται.
3. Δικαίωμα να ζητήσουν την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος έχουν οι πρωτοφειλέτες, οι εγγυητές και οι καθολικοί διάδοχοί τους.
4. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων από το παρόν άρθρο επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α΄) .
Λούκα Τ.Κατσέλη
Αφροδίτη Παπαθανάση
Έλενα Παναρίτη
Μιχάλης Κατρίνης
Δημήτρης Κουσελάς
Γιάννης Βούρος
Βασίλης Κεγκέρογλου
Χρήστος Μαγκούφης
Ευτύχιος Δαμιανάκης
Γεώργιος Ντόλιος
Φραγκίσκος Παρασύρης
Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Μίμης Ανδρουλάκης
Δημήτρης Λιντζέρης
Πέμη Ζούνη
Κώστας Καρτάλης
Σάββας Εμινίδης
Μαρία – Ελένη (Μιλένα) Αποστολάκη
Όλγα Ρενταρή
Ιωάννης Βλατής
Άννα Νταλάρα
Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου
Ηλίας Καρανίκας
Δημήτρης Καρύδης
Αικατερίνη Περλεμπέ – Σηφουνάκη
Σούλα Μερεντίτη
Ελένη Τσιαούση
Αθανάσιος Γιγκόνογλου
Βασίλης Γιουμαντίδης
Δημήτρης Παπουτσής
Αικατερίνη Μπατζελή
Βασιλική Τσόνογλου
Μαρία Κυριακοπούλου
Παύλος Στασινός
Ιωάννης Διαμαντίδης
Μαρία Μίχου
Μαρία Σκραφνάκη
Συμεών Κεδίκογλου
Σίφης Βαλυράκης
Δημήτρης Τσιρώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: