Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Έκκληση στους Αντιπερειφερειάρχες Κρήτης για σύσταση της «Επιτροπή διακανονισμού» για τις εμπορικές μισθώσεις

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Ανοιχτή Επιστολή προς  τους  Αντιπερειφερειάρχες Κρήτης, Περειφερειακών Ενοτήτων Κρήτης

 Κύριοι,
  Με δεδομένη την Οικονομική ύφεση που βάλλεται  η Χώρας μας ,τα τελευταία χρόνια, και με δεδομένη την εικόνα που όλοι μας καθημερινά έχουμε μπροστά  μας(λουκέτα σε πάμπολλες Κρητικές Επιχειρήσεις αλλά και Πανελλαδικά), αλλά και βιώνοντας, την αγωνία χιλιάδων επιχειρηματιών και εμπόρων για το μέλλον της επιχείρησής τους, από την μείωση του τζίρου τους που καθημερινά κατατίθεται στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ζητώντας την στήριξή της,  και επειδή και οι έμποροι και οι επιχειρηματίες  του τόπου μας, βιώνουν πρωτόγνωρες οικονομικές, κοινωνικές και επαγγελματικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει όχι απλώς την επιχειρηματική τους ισορροπία, αλλά και την ατομική, αφού πιέζονται ποικιλοτρόπως, από την μη καταναλωτική  κινητικότητα αλλά και από την υπερφόρτωση εξόδων και υποχρεώσεων, και επειδή η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ως Κοινωνικός Φορέας συμπάσχει  στο πρόβλημα, και ως ο  Τρίτος μοχλός της αγοράς, που σκοπός και στόχος της είναι , να βρίσκεται σε μια ισορροπημένη αγορά, με την συμμετοχή των μελών της (τους καταναλωτές)
σας καλούμε ,
να συγκροτήσετε άμεσα  την «Επιτροπή Διακανονισμού»,  για τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτή  προβλέπεται από το Ν. 4013/2011 του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011.Σύμφωνα με την Νομοθεσία ,η ΣΥΝΘΕΣΗ της εν λόγω επιτροπής είναι τριμελής, ορίζεται από τον Αντιπεριφερειάρχη για 2ετή θητεία και αποτελείται από έναν δικαστικό, ως πρόεδρο, από έναν εκπρόσωπο ενοικιαστών και έναν των ιδιοκτητών. Καθήκον της είναι να εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης και παρέχουν τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός για την αναπροσαρμογή του μισθώματος, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο είναι αμέσως εκτελεστέο. Αν δε συμφωνεί κάποιο από τα μέρη, η επιτροπή εκδίδει πόρισμα με τη γνώμη της για το τι πρέπει να γίνει με τη συγκεκριμένη μίσθωση. Το πόρισμα υποβάλλεται ως αποδεικτικό μέσο στα δικαστήρια και ως εκ τούτου αποτελεί ένα έμμεσο τρόπο πίεσης προς τον ιδιοκτήτη να το δεχθεί και να μη διεκδικήσει ένα δικαστικό αγώνα που θα χάσει. Είτε στη μία περίπτωση, είτε στην άλλη, η επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς.
Τέλος  η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ πιστεύει ότι σαυτό τον αγώνα που δίνουν οι  ασθενέστερες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις για να επιβιώσουν ,οφείλουμε  να είμαστε όλοι μαζί , πολιτεία, αγορά ,καταναλωτές…καθώς ο δικός τους αφανισμός είναι και δικό μας, λόγω της αύξησης των μη απασχολουμένων πολιτών -καταναλωτών
                                Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                         Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: