Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

καταχρηστικοί είναι οι κάτωθι όροι:

 α) αυτός που ορίζει ότι ολόκληρο το ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμα και επιβαρύνεται µε τόκο υπερημερία 
β) αυτός που θεσπίζει µονοµερή τροποποίηση του τόκου τµηµατικών καταβολών από την τράπεζα και 
γ)αυτός που ορίζει ότι θα συνάγεται
τεκµήριο αποδοχής και αναγνώρισης του χρεωστικού υπολοίπου και των επιµέρους χρεώσεων ,εφόσον εντός είκοσι ηµερών από τη λήψη του µηνιαίου λογαριασµού ή οποιασδήποτε άλλης έγγραφης ειδοποίησης της Τράπεζας ο Κάτοχος ή συνοφειλέτης ή εγγυητής δεν αµφισβητήσει εγγράφως το ποσό της οφειλής.

Κατά τα διατάξεις του άρθρου 2& 1 α, του Ν 225111994 καταχρηστικός και συνεπώς άκυρος λόγω της αντιθέσεώς του στην ανωτέρω διάταξη είναι ο γενικός όρος, που επιτρέπει στην Τράπεζα να καθορίζει εκάστοτε συμβατικό τόκο με το οποίο θα χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη στις περιπτώσεις τμηματικών εξοφλήσεων (καταβολών σε δόσεις), όταν δεν καθορίζονται ειδικά κριτήρια εκ των προτέρων και εύλογα για τον καταναλωτή – πελάτη (ΑΠ 1219/2001 ΕλλΔνη 42.1603 επ.). 
Περαιτέρω, άκυρος ως καταχρηστικός είναι ο όρος που προβλέπει κατά πλάσμα δικαίου ότι θα συνάγεται τεκμήριο αποδοχής και αναγνώριση του χρεωστικού υπολοίπου, εφόσον εντός είκοσι ημερών από τη λήψη του μηνιαίου λογαριασμού θα ειδοποιήσει γραπτώς με απόδειξη την Τράπεζα. ο ανωτέρω όρκος κρίνεται ότι δεσμεύει υπέρμετρα την αιτούσα ως καταναλωτή – πελάτη, έναντι της πιστώτριας καθ’ ής Τράπεζας και αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 2 &&6 και 7, περ. κζ΄ του προαναφερθέντος Ν. 2251/1994 (βλ. ως άνω απόφαση του ΑΠ, ΜΠΡΑΘ 2234/2005, δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: