Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Προσοχή στις προθεσμίες για την ΑΣΠΙΣ

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ενημερώνει , και εφιστά την προσοχή (καθώς υπάρχει προθεσμία) στα μέλη της, που είχαν πληγεί από το κλείσιμο των ασφαλιστικών εταιριών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value η άδεια λειτουργίας των οποίων ανακλήθηκε βάσει των αποφάσεων της ΕΠΕΙΑ 156/2 21/09/2009 (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 11292 21/09/2009) και 176/2 25/02/2010 (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 1468 26/02/2010) αντίστοιχα ότι, αναρτήθηκαν οι εκθέσεις του επόπτη χαρτοφυλακίου κ.Ιωάννη Παντελίδη , στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Κάθε ασφαλισμένος μπορεί να δεί το πλήρες κείμενο των δύο εκθέσεων καθώς και τις σημειώσεις της τράπεζας σχετικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες:είτε μόνος του είτε με την συνδρομή της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, αφού βέβαια προσέλθει στα Γραφεία της που βρίσκονται στην Πλατ.1866 Αρ.2 Χανιά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΄Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ο Επόπτης-εκκαθαριστής κατάρτισε το Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής, κάθε εταιρίας, στο οποίο περιλαμβάνονται, κατά την αντίστοιχη ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της :

Α. Το σύνολο των ασφαλισμένων τους,
Β. Το σύνολο των οφειλομένων παροχών τους προς αυτούς και τα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν για την κάλυψη των συγκεκριμένων παροχών.

Οι εκθέσεις του επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ασφαλιστηρίων Ζωής & Συμπληρωματικών Παροχών είναι οι εξής:

Έκθεση επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής για την Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ
Έκθεση επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής για την Commercial Value ΑΕΕ

Οι ασφαλισμένοι για οποιαδήποτε αντίρρηση τους για τα ανωτέρω οφείλουν να ασκήσουν Ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την δημοσίευση, στον ημερήσιο τύπο, της σχετικής Ανακοίνωσης .«Προσωρινού Χαρτοφυλακίου»

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η ανάρτηση του «Προσωρινού Χαρτοφυλακίου» των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE που φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της με μόνον σκοπό την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, δεν δεσμεύει κατ’ ουδένα τρόπο την Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε καθιστά αυτήν υπεύθυνη για το περιεχόμενό του, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος παραμένει κατά το Ν. 3867/2010, το ν.δ. 400/1970, και την υπ’ αριθ. Β 2574/16-12-2009 (ΦΕΚ Β’ 2509/18-12-2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ο καταρτίσας και καταθέσας αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος, Επόπτης του Χαρτοφυλακίου Ζωής των εν λόγω εταιρειών. Συνεπώς για κάθε ζήτημα σχετικά με τα αναγραφόμενα στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοιχη εταιρία και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.»

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών ΚρήτηςΙωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: