Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

δηλωση επιφύλαξης για το "χαράτσι" της ΔΕΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Του/Της.............................................................................................., κατοίκου................................, οδός........................................................................., με ΑΦΜ.....................................

1. Προς την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30, ΤΚ 104 32,
τηλ. 210-5230301,e-mail: info@dei.com.gr.
2. Προς το YΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Καρ. Σερβίας 10, 105 62 Αθήνα
e-mail: press@minfin.gr ,Τμήμα Εξυπηρ. Πολιτών τηλ. 210-33 75 059 -061

Για τη διεκδίκηση της επιστροφής του καταβληθέντος έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) ποσού ευρώ .........................................................................................................

Δηλώνω και με την παρούσα ότι το επιβληθέν, δυνάμει της υπ'
αρ...........................ειδοποίησης της ΔΕΗ, σε βάρος μου ΕΕΤΗΔΕ, ποσού ευρώ................................................................ ΔΕΝ είναι σύννομο για τους παρακάτω λόγους:

* Παραβιάζεται η κατοχυρωμένη από την παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας, κατά την οποία «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Η επιβολή του νέου τέλους ακίνητης περιουσίας συναρτάται με τις τιμές ζώνης και την παλαιότητα των κτισμάτων αλλά δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου ιδιοκτήτη.

* Με την καταβολή του τέλους, θα προκύψει διπλή φορολόγηση για το ίδιο ακίνητο, δηλαδή φορολόγηση της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια αιτία. Η επιβολή του νέου ειδικού τέλους ακινήτων αποτελεί δεύτερη φορολόγηση μου για την ίδια αιτία (επί της ουσίας δεύτερος φόρος ακίνητης περιουσίας), επιπλέον της υποχρέωσης μου για καταβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

* Το συγκεκριμένο τέλος υποκρύπτει φορολογία και «ονομάστηκε» τέλος για να ξεπερασθεί το προφανές πρόβλημα της αντισυνταγματικότητας που υπήρχε, δεν είναι δε ούτε ανταποδοτικό, ούτε αναλογικό, όπως θα έπρεπε να είναι, σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και τη συνήθη πρακτική της Δημόσιας Διοίκησης.

* Αμφισβητώ την νομική εξουσιοδότηση και την νομιμότητα είσπραξης ενός φορολογικού εσόδου, όπως είναι το παρόν τέλος, από ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε, κατά παράβαση των α. 26 παρ. 2 και 1 παρ. 3 του Συντάγματος.

* Μέσω της κύρωσης της διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους αδυνατούν να το καταβάλλουν προσβάλλεται ευθέως η ίδια η αξία του ανθρώπου, καθώς στερείται έτσι ένα ζωτικό αγαθό, απαραίτητο για τη διαβίωσή του. Ως εκ τούτου, παραβιάζεται ουσιαστικά η διάταξη του α. 2 παρ. 1 του Συντάγματος.

* Με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. έχω υπογράψει σύμβαση παροχής προς εμένα ηλεκτρικού ρεύματος και μόνο. Δεν της αναγνωρίζω το δικαίωμα να μου επιβάλλει πρόσθετα έξοδα, για άλλους λόγους και μάλιστα εκτός συμβάσεως και μάλιστα να συναινεί –με αμοιβή που προκύπτει από την προβλεπόμενη προμήθεια της- στην αντισυμβατική επιβάρυνση μου από τρίτους (εν προκειμένω του Δημοσίου), μέσω των υπηρεσιών της. Επιφυλάσσομαι δε κάθε νόμιμου δικαιώματος μου για την δικαστική αναγνώριση της ζημίας που υφίσταμαι ή θα υποστώ περαιτέρω, από την αντισυμβατική συμπεριφορά εναντίον μου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Κατόπιν αυτών, προβαίνω σήμερα στην καταβολή του παραπάνω ποσού, μέσω των προβλεπόμενων δόσεων, με την ρητή επιφύλαξη της αναζήτησης του ως άνω τέλους, με κάθε νόμιμο μέσο ή διαδικασία και δυνάμει απόφασης οποιασδήποτε διοικητικής Αρχής ή Δικαστηρίου.

Με τιμή,

Ο καταβάλλων με επιφύλαξη
φορολογούμενος

Δεν υπάρχουν σχόλια: