Ωρες Κοινού για ενημέρωση
10:00-12:00 π.μ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

2821092306

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!!!Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ενημερώνει τους δανειολήπτες μέλη και μη της Ένωσης ότι:14-1-2014 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ και πρώτης κατοικίας από 1-1-2014 ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4161/2013

Αυτη τη στιγμη διαβάζουν

website stats
!!!!!ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!


Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ενημερώνει τους δανειολήπτες μέλη και μη της Ένωσης ότι:

α)14-1-2014 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

β)ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 1-1-2014 και πρώτης κατοικίας βάσει του Ν.4161/2013

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΙΤΗΣΗ χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών

Προς:
Όνομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Α.Φ.Μ.:
Δ/νση κατοικίας:
Τηλ. επικοινωνίας:
Παρακαλώ, όπως εντός πέντε εργάσιμων
ημερών, μου παραδώσετε, χωρίς επιβάρυνσή
μου, αναλυτική κατάσταση των οφειλών μου
κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, που
προκύπτουν από1 :
1………………………………………….
…………………………………………
2. …………………………………………
…………………………………………
3. …………………………………………
………………………………………….
4. ………………………………………….
………………………………………….
και από κάθε άλλη αιτία η οποία δε
συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω.
Υπενθυμίζεται ότι η παραπάνω υποχρέωση
προβλέπεται ρητά και στο άρθρο 2 παρ. 4
του Ν. 3869/2010.
(τόπος) (ημερομηνία)
……….., …………………..
Ο/Η αιτών/ούσα.
1 Συμπληρώνεται προς διευκόλυνση του πιστωτή ο αριθμός, το έτος και η αιτία της σύμβασης (π.χ.
στεγαστικό δάνειο, καταναλωτικό δάνειο, σύμβαση πίστωσης κ.α.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: