Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Η Ε.Π.Ε.Ι.Α επέβαλε πρόστιμα

*15.120,00 € για την παραβίαση των διατάξεων των άρ. 11 και 12 π.δ. 190/06 και άρ. 15Ε Ν. 1569/85 στη Μεσιτική Επιχείρηση SINCO AE

* 20.160,00 € για την παραβίαση των διατάξεων των άρ. 11 και 12 π.δ. 190/06 και άρ. 15Α και 15Ε Ν. 1569/85 στην Μεσιτική Επιχείρηση DIRECT LINE AE.

* 40.320,00 € στην INTERLIFE AE για την παραβίαση των διατάξεων των άρ. 11 και 12 π.δ. 190/06 και άρ. 15Α και 15Ε Ν. 1569/85,

*14.250,00 € στην Αγροτική Ασφαλιστική βάσει του άρ। 120 παρ. 3 και 4 ν.δ/τος 400/70, για την παραβίαση των άρ. 11α π.δ. 237/86 και άρ. 4 παρ. 8 π.δ. 190/06.

Δεν υπάρχουν σχόλια: