Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΒΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ COMMERCIAL VALYE
H  ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων συμμεριζόμενη την αγωνία των χιλιάδων ασφαλισμένων στις ασφαλιστικές Εταιρείες Ασπίς Πρόνοια και COMMERCIAL VALUE A.E  παραθέτει τις οδηγίες της προκειμένου κάθε ασφαλισμένος να μπορέσει να λάβει γνώσει εάν το συμβόλαιό του συμπεριλαμβάνετε στην λίστα των αναρτημένων από την ΕΠΕΙΑ
Οδηγίες χρήσης
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, είναι τα εξής:
1. Επιλέγετε στην ένδειξη Ασφαλιστική Επιχείρηση μια από τις κατωτέρω επιλογές:
 • ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α
 • COMMERCIAL VALUE A.A.E
2. Εάν είστε ασφαλισμένοι στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
α. Επιλέγετε στην ένδειξη Κλάδος Ασφάλισης μια από τις κατωτέρω επιλογές, ανάλογα με το είδος της ασφάλισης.
 • Ατομικών Συμβολαίων Ζωής
 • Κεφαλαιοποίησης
 • Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής - Αποταμιευτικά (Daf)
 • Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής με Συμπληρωματικές Καλύψεις
β. Πληκτρολογείτε τον αριθμό του συμβολαίου σας.
γ. Επιλέγετε:
 1. ενεργό χαρτοφυλάκιο για να διαπιστώσετε αν το συμβόλαιο είναι καταχωρημένο στα μητρώα της εταιρίας και να δείτε στοιχεία αυτού. Δεν αναφέρεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.
 2. Αναγγελθείσες απαιτήσεις ασφαλιζομένων, για να διαπιστώσετε κατά πόσον υφίσταται αναγγελία απαίτησης για καταβολή αποζημίωσης.
3. Εάν είστε ασφαλισμένοι στην εταιρία Commercial value
α. Επειδή η Εταιρία προέρχεται από συγχώνευση προγενέστερων ασφαλιστικών εταιριών, χρειάζεται επιπλέον να επιλέξετε στην ένδειξη Εταιρεία προέλευσης μια από τις κατωτέρω επιλογές:
i. Αν το συμβόλαιό σας, ανεξάρτητα από τον τύπο του, έχει συναφθεί πριν την 1/1/2003, μια από τις ακόλουθες 4 προγενέστερες εταιρείες που έχει εκδώσει το συμβόλαιό σας (όπως αναφέρεται στο εξώφυλλό του ή στην πρώτη του σελίδα)
 • Πρώην Commercial Union
 • Πρώην Gota
 • Πρώην Nordstern
 • Πρώην Scoplife
ii. Αν το συμβόλαιό σας έχει συναφθεί μετά την 1/1/2003 με την Εταιρεία Commercial Value, μια από τις ακόλουθες ενδείξεις ανάλογα με τον τύπο του :
 • Commercial Value Παραδοσιακού τύπου
 • Commercial Value με σύνδεση μεριδίων Εσ.Μετ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
β. Επιλέγετε στην ένδειξη κλάδος Ασφάλισης μια από τις κατωτέρω επιλογές, ανάλογα με το είδος της ασφάλισης :
 • Ατομικών Συμβολαίων Ζωής
 • Κεφαλαιοποίησης
 • Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής - Αποταμιευτικά (DAF)
 • Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής με Συμπληρωματικές Καλύψεις
γ. Πληκτρολογείτε τον αριθμό του συμβολαίου σας
δ. Επιλέγετε:
 1. Ενεργό χαρτοφυλάκιο για να διαπιστώσετε αν το συμβόλαιο είναι καταχωρημένο στα μητρώα της εταιρίας και να δείτε στοιχεία αυτού. Δεν αναφέρεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.
 2. Αναγγελθείσες απαιτήσεις ασφαλιζομένων, για να διαπιστώσετε κατά πόσον υφίσταται αναγγελία απαίτησης για καταβολή αποζημίωσης.
Επόμενα βήματα
 Σύμφωνα με τον νόμο, ο Επόπτης μετά
 • Την ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμότητας και εγκυρότητας όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των αναγγελιών που θα λάβει από τους ασφαλιζόμενους,
 • τον ακριβή υπολογισμό όλων των εκκρεμοτήτων που πηγάζουν από το χαρτοφυλάκιο των αναγγελθεισών απαιτήσεων και
 • την αναμόρφωση όρων και παροχών
θα προχωρήσει στην σύνταξη και ανάρτηση του «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ» (Τελικού) Πίνακα δικαιούχων ασφαλίσματος, με πλήρη και λεπτομερή αναφορά του ύψους των ασφαλιστικών παροχών και των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά συμβόλαιο

Επικοινωνία
Σε περίπτωση που
 • έχετε ασφαλισθεί και δεν είστε καταχωρημένος στους ανωτέρω καταλόγους ή
 • έχετε διαφωνία είτε με την εικόνα του συμβολαίου σας, είτε με την αναγγελθείσα απαίτηση
παρακαλούμε  όπως επικοινωνήσετε με την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ στα τηλέφωνα 2821092666 και 2821092306 ή προσωπικά  προσκομίζοντας :
 • το ασφαλιστήριο
 • την τελευταία απόδειξη καταβολής ασφαλίστρων προκειμένου η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ να σας συνδράμει για να  διεκδικήσετε την απαίτηση σας από τον επόπτη εκκαθαριστή.
Δεν υπάρχουν σχόλια: