Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Καταγγελία για μη εφαρμογή του Ν.3816/2009 από την Εμπορική Τράπεζα Χανίων"

Ένωση Προστασίας Καταναλωτών N. Χανιων


Με το υπαρ.886/6-4-2010 έγγραφό μας προς τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.Σπυράκο αναφέραμε και καταγγείλαμε την άρνηση της Εμπορικής Τράπεζας Χανίων ,να εφαρμόσει τις διατάξεις του Ν.3816/2009"για ρύθμιση επαγγελματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών", συγκεκριμένα απαιτούσε από τους οφειλέτες να προσκομίσουν την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα μαζί με την αίτηση υπαγωγής μέχρι στις 15 Απριλίου παρά την δοθείσα παράταση προσκόμισης και των δύο ενημεροτήτων μέχρι στις 31-05-2010 ,για όσους έχουν καταθέσει αίτησης υπαγωγής μέχρι στις 15-04-2010.χρησιμοποιώντας παραπλανητική ερμηνεία του Νόμου επιδιώκει να παρέλθουν οι προθεσμίες για τους οφειλέτες,δηλαδή τους διαβεβαιώνει παρανόμως και καταχρηστικώς ότι θα μπορούν και τον Μάιο να καταθέτουν στην Τράπεζα την αίτηση υπαγωγής και μαζί και τις ενημερότητες.
Εμείς για την κακόβουλη ερμηνεία που δίνει στον Νόμο η Εμπορική Τράπεζα Χανίων,ζητήσαμε από την Γενική Γραμματεία την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται, καθότι κρίνουμε ότι η ενέργεια αυτή αποσκοπεί να παρασύρει ένα μεγάλο μέρος οφειλετών από την μη λήψη των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου"Ανάσα" για επιχειρήσεις-επαγγελματίες και επαγγελματίες αγρότες.
Καλούμε κάθε Τράπεζα να είναι δεκτική προς κάθε αίτηση οφειλέτη, να μη προβαίνει σε ετσιθελική και μη νόμιμη εφαρμογή Νόμων και διατάξεων.προς όφελος αμφοτέρων.

Η Πρόεδρος
της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: