Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε

Σας παραθέτουμε ερωτηματολόγιο έρυνας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της Ε.Ε σχετικά με τα προβλήματα των καταναλωτων στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειαςόπως μας ενημέρωσε η εκπρόσωπος μας κ.Κεκελέκη Ευαγγελία .
* Στο πρώτο τμήμα διερευνάται, αν οι καταναλωτές γνωρίζουν το όνομα του παρόχου τους, εάν είναι ικανοποιημένοι από αυτόν, αν γνωρίζουν πόσο ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνουν, τι πληρώνουν, αν κατανοούν τους λογαριασμούς, αν γνωρίζουν το μείγμα των πρώτων υλών, τους όρους διακοπής του συμβολαίου τους, αν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα, με τον πάροχό τους κ.λπ.
* Στο δεύτερο τμήμα, οι ερωτήσεις αφορούν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, δηλαδή, αν έχουν κάνει προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσης και εάν ναι, ποιες προσπάθειες, εάν επιθυμούν να λαμβάνουν συμβουλές, από τον πάροχο, για μείωση της κατανάλωσης και εάν θεωρούν τις διαφημίσεις του παρόχου τους παραπλανητικές, επιθετικές και θεωρούν τους όρους του συμβολαίου τους καταχρηστικούς.
* Στο τρίτο τμήμα, οι ερωτήσεις αφορούν ποιότητα των υπηρεσιών, δηλαδή αν ο πάροχος κάνει συχνές διακοπές ρεύματος, αν δίνει πληροφόρηση, αν έχει ιστοσελίδα και τεχνική υποστήριξη, αν έχει εκπαιδευμένο προσωπικό.
* Στο τέταρτο τμήμα, οι ερωτήσεις αφορούν την απελευθέρωση της αγοράς και της επιλογές των καταναλωτών.
* Στο πέμπτο τμήμα, οι ερωτήσεις αφορούν την τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, αν δηλαδή οι τιμές είναι λογικές, κατανοητές, διαμορφώνονται, με διαφάνεια, αν οι καταναλωτές υπάγονται σε κάποιο ειδικό τιμολόγιο (κοινωνικής πολιτικής, ημερήσιο, νυχτερινό κ.λπ.), αν έχουν κάνει έρευνα αγοράς συγκρίνοντας προσφορές και εάν το τελευταίο 12μηνο έχουν αλλάξει οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
* Στο έκτο τμήμα, οι ερωτήσεις αφορούν τα παράπονα των καταναλωτών και τις αποζημιώσεις τους, όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, τους όρους του συμβολαίου, τις τιμές, την καταμέτρηση της κατανάλωσης, τις διακοπές κ.λπ. Οι καταναλωτές, που έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα, ερωτώνται, αν έχουν καταθέσει καταγγελία, σε ποιον, αν έμειναν ικανοποιημένοι και σε πόσο χρόνο επιλύθηκε το παράπονό τους. Οι καταναλωτές, που έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα, αλλά δεν κατέθεσαν καταγγελία, ερωτώνται, γιατί δεν το έκαναν.
* Στο έβδομο τμήμα, οι ερωτήσεις αφορούν μόνο τους καταναλωτές των χωρών, όπου έχει απελευθερωθεί η αγορά.
* Το πέμπτο τμήμα, που αφορά τους λογαριασμούς, εξειδικεύεται με ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο, για τους τρόπους, που οι καταναλωτές λαμβάνουν και πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, πόσο συχνά εκδίδονται οι λογαριασμοί, αν η κατανάλωση μετράται ή υπολογίζεται και πόσο συχνά, ποια στοιχεία αναγράφονται στους λογαριασμούς, ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, με τους λογαριασμούς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: