Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Αλλαξαν και το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση χρεών

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

[Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέπεπψε χτες με γνωμοδότησή της στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών της Ελλάδας]
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέπεπψε χτες με γνωμοδότησή της στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών της Ελλάδας

ΤΗΣ ΠΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Με «αστερίσκους» και τρεις βασικές παρατηρήσεις, που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της ρευστότητας των τραπεζών, αλλά και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα, «επέστρεψε» χτες με γνωμοδότησή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Οπως ανακοίνωσε χτες το υπουργείο Οικονομίας, με βάση και τις τελευταίες παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από την ΕΚΤ, τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η τελική επεξεργασία του νομοσχεδίου, ώστε αμέσως μετά να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή.

Δυσμενής μεταβολή

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΟΙΑΝ, έπειτα από πιέσεις των τραπεζών, προτίθεται να καταργήσει μια βασική διάταξη του σχεδίου νόμου, η οποία προέβλεπε ότι, για να υπαχθούν οι δανειολήπτες στις ευνοϊκές του ρυθμίσεις,θα έπρεπε να αποπληρώσουν το 10% της οφειλής τους. Το υπουργείο Οικονομίας αναμένεται στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου να προβλέπει ότι αρμόδια στο εξής να κρίνουν το ποσό της αποπληρωμής της οφειλής θα είναι τα δικαστήρια. Μια τέτοια αλλαγή θα ήταν ιδιαίτερα δυσμενής για τους δανειολήπτες, καθώς το εκάστοτε δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι, για να υπαχθούν αυτοί στο νέο νόμο, θα πρέπει να αποπληρώσουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από τις οφειλές τους.

Επίσης, πηγές αναφέρουν ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΑΝ δε θα εξαιρέσει από το νομοσχέδιο τα στεγαστικά δάνεια, αίτημα που είχαν θέσει απανωτά οι τράπεζες.

Τι προηγήθηκε

Να σημειωθεί ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των οφειλών αναμένουν εδώ και καιρό με αγωνία χιλιάδες δανειολήπτες. Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιανουαρίου το ΥΠΟΙΑΝ υπέβαλε αίτημα στην ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης για το επίμαχο νομοσχέδιο, ενώ στις 12 Φεβρουαρίου κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα με διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά επιμέρους πτυχές του νομοσχεδίου.

Η ρευστότητα

Στη γνωμοδότηση της ΕΚΤ υπογραμμίζεται ότι το νέο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι σαφές ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που δημιουργεί, αλλά και να περιέχει εχέγγυα προκειμένου να διαφυλαχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μάλιστα, στις γενικές παρατηρήσεις της η ΕΚΤ επισημαίνει στην ελληνική πλευρά «την ανάγκη αποφυγής του «ηθικού κινδύνου» που μπορεί να δημιουργηθεί, με συνέπειες αρνητικές για την κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα των τραπεζών, καθώς και για το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης».

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του ΥΠΟΙΑΝ επισημαίνει «ότι το σχέδιο νόμου εμπεριέχει ένα εκτενές πλέγμα ρυθμίσεων, που έχουν σκοπό να αποτρέψουν τον κίνδυνο κατάχρησης των διατάξεών του. Οι βελτιώσεις που έγιναν και γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση υπερβαίνουν κατά πολύ τις προτάσεις που μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών».

Περί σταθερότητας

Οσον αφορά τα εχέγγυα που ζητά η ΕΚΤ με τη γνωμοδότησή της από το υπουργείο Οικονομίας για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα μας, το υπουργείο απαντά ότι με βάση την εμπειρία και την αποτίμηση του νόμου 3816/2010 για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα «υπάρχει πλέον μια σαφής εικόνα και εμπειρική αποτίμηση των συνεπειών από την εφαρμογή του, που ουδόλως επιτρέπει οποιαδήποτε σοβαρή επίκληση περί δυσμενών επιπτώσεων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αναφορικά με την παρατήρηση της ΕΚΤ που αναφέρει ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει να είναι σαφές ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τραπεζών και των οφειλετών, διευκρινίζει τα εξής: «το σχέδιο νόμου εμπεριέχει εκτενείς ρυθμίσεις που περιγράφουν με σαφήνεια τις προϋποθέσεις υπαγωγής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών. Προς την κατεύθυνση, όμως, της μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου, θα επιδιωχθεί ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, όπως π.χ. και στην κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των ενυπόθηκων δανειστών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: