Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Συνήγορος του Καταναλωτή:

Επιστροφή του αντιτίμου δικαιούνται όσοι επιβάτες δεν ταξίδεψαν λόγω της ηφαιστιακής τέφρας
Την επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου τους έχουν δικαίωμα να ζητήσουν όσοι επιβάτες δεν ταξίδεψαν αεροπορικώς λόγω της τέφρας από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία.

Όπως ενημερώνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή, τα δικαιώματα των επιβατών για ματαιώσεις πτήσεων προβλέπονται στον Κανονισμό 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Φεβρουαρίου 2004 και είναι υποχρεωμένοι οι αερομεταφορείς να τα γνωστοποιούν εγγράφως σε κάθε επιβάτη που θίγεται από τη ματαίωση μιας πτήσης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, σε περίπτωση ματαίωσης μιας πτήσης, για την οποία δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση από τον αερομεταφορέα, οι επιβάτες δικαιούνται κατ' επιλογή τους:

- την εντός επτά ημερών επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου τους στην τιμή που το αγόρασαν

- τη μεταφορά με τη νωρίτερη δυνατή πτήση στον τελικό προορισμό τους

- τη μεταφορά στον τελικό προορισμό τους σε άλλη ημέρα που τους εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων

Κατά την παραμονή τους στο αεροδρόμιο, οι επιβάτες δικαιούνται δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου παραμονής τους, καθώς επίσης δύο τηλεφωνήματα, τέλεξ, φαξ ή e-mail.

Επιπλέον, όταν ο ευλόγως αναμενόμενος χρόνος αναχώρησης της νέας πτήσης είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από τον χρόνο αναχώρησης που είχε ορισθεί για τη ματαιωθείσα πτήση, οι επιβάτες δικαιούνται διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Ο αριθμός των δικαιούμενων διανυκτερεύσεων συναρτάται με τον χρόνο που οι επιβάτες είναι αναγκασμένοι να περιμένουν την αναχώρηση της νέας πτήσης τους.

Οι επιβάτες πτήσεων που ματαιώθηκαν δικαιούνται και χρηματική αποζημίωση, εκτός εάν η ματαίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις (π.χ. καιρικές συνθήκες, κινδύνους για την ασφάλεια των επιβατών, απεργίες που επηρεάζουν τη λειτουργία του αερομεταφορέα) που δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν, ακόμα κι αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.
Κέρδος online 23/4/2010 20:55

Δεν υπάρχουν σχόλια: