Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Ε.Ε.Τ.Τ Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 588/21/16-12-10 «Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών»Αναφορικά με τον "Κανονισμό για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών", (ΑΠ ΕΕΤΤ 588/21/16-12-10, ΦΕΚ 2153/Β/31-12-2010), και ειδικότερα τη διάταξη της  παραγράφου 1 του άρθρου 9 "Μεταβατικές -Καταργούμενες διατάξεις"  δίνονται οι κάτωθι διευκρινήσεις:
Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω Απόφασης,
1) οι πάροχοι, οι οποίοι πριν τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού όφειλαν να παρέχουν στους συνδρομητές τους το "Βασικό Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης", οφείλουν να αποστέλουν:
A) το Εμπλουτισμένο Ε.Ε.Α.Χ. (Ελάχιστο Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης) στους συνδρομητές οι οποίοι, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, είχαν αιτηθεί να λαμβάνουν το Βασικό Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης,
B) το Ε.Ε.Α.Χ. στους συνδρομητές οι οποίοι, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, δεν είχαν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν  αναλυτική χρέωση,
Γ) λογαριασμό χωρίς ανάλυση στους συνδρομητές οι οποίοι, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, είχαν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν αναλυτική χρέωση. Εναλλακτικά και προς αποφυγή της ύπαρξης πολλών διαφορετικών εντύπων λογαριασμών, δύναται να παρέχεται στους τελευταίους το Ε.Ε.Α.Χ.
2) οι πάροχοι, οι οποίοι πριν τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού δεν είχαν υποχρέωση να παρέχουν στους συνδρομητές τους το Βασικό Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης, οφείλουν στο εξής να αποστέλουν:
  • το Ε.Ε.Α.Χ σε όλους τους συνδρομητές τους. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής είχε δηλώσει ρητώς πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ανάλυση λογαριασμού, δύνανται να αποστέλλουν λογαριασμό χωρίς ανάλυση. Εναλλακτικά και προς αποφυγή της ύπαρξης πολλών διαφορετικών εντύπων λογαριασμών, δύναται να παρέχεται στους τελευταίους το Ε.Ε.Α.Χ.
     

Δεν υπάρχουν σχόλια: