Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Η διαταγή πληρωμής δεν είναι απλό "εξώδικο"

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ενημερώνει τους δανειολήπτες - καταναλωτές ότι:

Η διαταγή πληρωμής ,που μας κοινοποιείται  από τον οποιονδήποτε πιστωτή μας μέσω δικαστικών επιμελητών,δεν είναι ένα απλό "εξώδικο" ,επιβάλλεται για το συμφέρον μας όταν την παραλάβουμε ,να δώσουμε την δέουσαπροσοχή και για  τα μέλη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, οφείλουν να την ενημερώσουν έγκαιρα, προκειμένου να λάβουν   τις πρέπουσες οδηγίες από το Νομικό της Τμήμα για τα περαιτέρω. .Επειδή η διαταγή πληρωμής  είναι  εκτελεστός  τίτλος,  που δίνει το δικαίωμα στο κάθε πιστωτή  να εγγράψει προσημείωση υποθήκης, στο ακίνητο του οφειλέτη, θα πρέπει ο οφειλέτης   ΑΜΕΣΑ, να ασκήσει  τα κατάλληλα ένδικα μέσα στον προσδιορισμένο χρόνο που αναφέρεται επί της διαταγής, (15 ημέρες για την άσκηση της ανακοπής )

Εάν ο οφειλέτης το  αμελήσει, δεν προβεί στην άσκηση ανακοπής, δίνει το δικαίωμα στο κάθε πιστωτή (που με εντολή του εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής) ,  να προχωρήσει σε κατασχετήρια έκθεση και να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού. Εδώ ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι μπορεί  ο καταναλωτής να έχει υποβάλλει αίτηση ρύθμισης χρέους,  βάσει των διατάξεων του Ν.3869/2010, επιπλέον δε, μπορεί να είναι σε ισχύ ο Νόμος που αποτρέπει την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη  μέχρι στις 30-6-2010 ,(καθώς δίνει αναστολή σε εκτέλεση πλειστηριασμών) όμως ,οι Πιστωτές έχουν το δικαίωμα να ορίσουν πλειστηριασμό με ημερομηνία μετά την 30/6/2011.Επομένως, όταν μας κοινοποιηθεί διαταγή πληρωμής, δεν αμελούμε, αλλά επικοινωνούμε άμεσα με την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, (αφορά μέλη προκειμένου να ασκηθούν τα κατάλληλα ένδικα μέσα.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: