Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ

Ανακοινώθηκε το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τις επόμενες ημέρες προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης.
Τα ταμεία αυτά θα χορηγήσουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στον νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011 ή σε δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ, αλλά και σε μη ενταγμένες σε αυτά επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.
Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ θα συνδράμει κεφάλαια ύψους 400 εκατ. €, ενώ η συμμετοχή των τραπεζών που θα επιλεγούν θα είναι διπλάσια.
Επίσης σύντομα θα ολοκληρωθούν και οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες και το καλοκαίρι θα βγουν στην αγορά τα ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ που αφορά την αλιεία, με συνολικό προϋπολογισμό 105 εκατ. ευρώ και το ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με αρχικό προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το ΕΤΕΑΝ ήδη διαχειρίζεται τους πόρους των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA, οι οποίοι επανεπενδύονται μέσω του Ταμείου, ανατροφοδοτώντας τη διαρκή χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της αστικής ανάπτυξης. Ειδικά το πρόγραμμα JEREMIE προβλέπει την δανειοδότηση κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων για νέες επιχειρήσεις έως 100.000€, για πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 25.000 και για δράσεις ψηφιακής στρατηγικής και venture capital.
Συνολικά το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. φιλοδοξεί να αναβαθμίσει και να συμπληρώσει το υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μοχλεύοντας μέσω ανακυκλούμενων δανείων, εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, συνεπενδύσεων και συμμετοχών, συνολικούς πόρους άνω των 2,5 δις ευρώ για την διετία 2011 -2012.

Σύντομο URL: http://www.myserres.gr/?p=1633

Δεν υπάρχουν σχόλια: