Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Θηλιά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την αύξηση των επιτοκίων

Μέγεθος γραμματοσειράς
μεγένθυση γραμματοσειράς
Συντάκτης / NextDeal
Τετάρτη,

   Σε αυξήσεις επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων προχωρούν οι εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, μετά την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 0,25% .Ειδικότερα:

Eurobank
Στις καταθέσεις, τα επιτόκια των λογαριασμών καταθέσεων, η απόδοση των οποίων συνδέεται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυξάνονται αυτόματα και ισόποσα κατά 0,25 της μονάδος. Τα επιτόκια καταθέσεων του Λογαριασμού Όψεως Επαγγελματιών (Φυσικών Προσώπων) αυξάνονται έως και 0,25 της μονάδος.
Στις χορηγήσεις, τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών και το βασικό επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης επιχειρηματικής πίστης αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος. Τα βασικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος. Το βασικό στεγαστικό επιτόκιο της Τράπεζας προσαρμόζεται αντίστοιχα κατά 0,25 της μονάδος.
Τράπεζα Πειραιώς

Aπό 29.4.2011 αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων έως και 0,35%. Συγκεκριμένα, αυξάνεται το επιτόκιο του Τρεχούμενου Λογαριασμού Cash Manager, του Τρεχούμενου Λογαριασμού Winbank Direct, του Ταμιευτηρίου Πολυτέκνων σε όλες τις κλίμακες καθώς και του Εμπορικού Λογαριασμού, του Πολυμορφικού Λογαριασμού και του Λογαριασμού Αγροτικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κλίμακες.
Επίσης, από 29.4.2011 αναπροσαρμόζονται τα επιτόκια Επιχειρηματικών χορηγήσεων: Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) στο 8,90%, Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ) στο 8,50%, Βασικό Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ) στο 9,20%
Τέλος, από 3.6.2011 αυξάνονται τα Βασικά Επιτόκια Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης κατά 0,25 μονάδες.
Marfin Egnatia Bank
Μετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Marfin Egnatia Bank, προχώρησε από την Τετάρτη 13/04/2011 στην αναπροσαρμογή  επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων:
- Καταθέσεις
Αυξάνονται τα επιτόκια κατά 0,25% σε όλα τα προϊόντα καταθέσεων που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, κατά 0,25% αυξάνεται το επιτόκιο στους λογαριασμούς καταθέσεων:
  - Marfin Επαγγελματικός Λογαριασμός, Marfin Welcome, Marfin Best Spread, Marfin Best Account, 
    MIG Partners Account και Λογαριασμός Μισθοδοσίας Όψεως Salary Plus, για όλα τα ποσά
  - Λογαριασμοί Μισθοδοσίας Salary Plus, MIG Salary και Μισθοδοσία & Υγεία, για τα ποσά πάνω από 1.000 ευρώ
  - Λογαριασμός Μισθοδοσίας Marfin Public, για τα ποσά πάνω από 5.000 ευρώ
  - Λογαριασμός Αποταμίευσης Marfin Kid+, για τα ποσά πάνω από 10.000 ευρώ
Επίσης, αυξάνεται το επιτόκιο στο λογαριασμό Marfin Ταμιευτήριο & Υγεία κατά 0,10% για τα ποσά πάνω από 1.000 ευρώ.
 Millennium bank
Η Millennium bank από τις 14 Απριλίου 2011, προχώρησε σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, ακολουθώντας την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:
• Στους καταθετικούς  λογαριασμούς «Αποταμιευτικός Ευρωπαϊκός», «Συνεργάτης» και «Λογαριασμός καταθέσεων υπό προειδοποίηση 35 ημερών».
• Στα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, άμεσα συνδεδεμένου με το επιτόκιο της Ε.Κ.Τ.

Αναπροσαρμόζονται κατά 0,50 ποσοστιαίες μονάδες τα κυμαινόμενα επιτόκια των:
•  Στεγαστικών δανείων  « Βασικό Στεγαστικό Κυμαινόμενο Επιτόκιο», « Βασικό Στεγαστικό Κυμαινόμενο Plus», «Βασικό Επιδοτούμενο Κυμαινόμενο Plus», «Κυμαινόμενο Επιδοτούμενο Δημοσίου»
•  Προσωπικών – καταναλωτικών δανείων και των ανακυκλούμενων πιστώσεων ιδιωτών,
•  Αγορών, ανάληψης μετρητών και μεταφοράς υπολοίπου πιστωτικών καρτών καθώς και
•  Το βασικό επιτόκιο χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις

Ελληνική Τράπεζα
 Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε την αύξηση των ακόλουθων επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων, ως εξής: βασικό επιτόκιο αλληλόχρεων λογαριασμών από 8,50% σε 9%, προνομιακό επιτόκιο αλληλόχρεων λογαριασμών από 6,65% σε 7%, βασικό επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης από 8,50% σε 9% και προνομιακό επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης από 6,50% σε 6,90%

FBBank
Αναπροσαρμόζει  τα επιτόκια των χορηγήσεων και καταθέσεων που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ. Συνεπώς, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου που είναι συμβατικά συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ αυξάνονται κατά 0,25%.

Αντίστοιχα, το επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού “Europremium” αναπροσαρμόζεται σε 1,25% (ΕΚΤ), το επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού “Μισθοδοσίας Value”, για ποσά μεγαλύτερα των €5.000, διαμορφώνεται σε 1,50% (ΕΚΤ + περιθώριο 0,25%) και το επιτόκιο των Λογαριασμών Υπό Προειδοποίηση Notice 7 & Notice 30 ημερών, για ποσά μικρότερα των €3.000, διαμορφώνεται σε 1,50% (ΕΚΤ + περιθώριο 0,25%).

Δεν υπάρχουν σχόλια: