Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Πρόστιμα σε δυο ασφαλιστικές για τον ΦΠΑ από τον Σπυράκο

Μέγεθος γραμματοσειράς
τ
19Απριλίου 2011 05:26


Πρόστιμα σε δυο ασφαλιστικές επιβλήθηκαν με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή Δημήτρη Σπυράκου. Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημη σχετική ανακοίνωση, επιβλήθηκαν πρόστιμα στις Εθνική ΑΕΓΑ και Ιντερνάσιοναλ Λάιφ ΑΕΑΖ ύψους 16.000 και 8.000 ευρώ αντίστοιχα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 13α του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι παραπάνω εταιρείες αρνήθηκαν να καταβάλλουν σε καταναλωτές που είχαν συνάψει με αυτές ασφαλίσεις νοσοκομειακής περίθαλψης μέρος των εξόδων που αντιστοιχεί στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ασφαλιστική σύμβαση (άρθρα 1 και 2 ν. 2496/1997) εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης είναι μόνο τότε ισχυρές, εφόσον ρητά περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο. Δεν αρκεί δηλαδή η πρόβλεψη των εξαιρέσεων στο έντυπο των γενικών όρων της ασφάλισης (τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα»). "Στις καταγγελίες που εξετάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν είχαν καμία πρόβλεψη στα ασφαλιστήρια για εξαίρεση από την κάλυψη των εξόδων νοσηλευτικής περίθαλψης που υποβλήθηκαν οι ασφαλισμένοι του ποσού που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ. ή οποιουδήποτε φόρου εμπεριέχεται στη νοσοκομειακή δαπάνη που υποβάλλεται ο ασφαλισμένος. Μάλιστα τέτοια εξαίρεση δεν περιλαμβανόταν ούτε στα έντυπα των γενικών όρων των ασφαλίσεων που είχαν συνάψει οι καταναλωτές" αναφέρεται.

Παράλληλα, σημειώνεται πως "οι εταιρείες επικαλούνται ανακριβώς απέναντι στους καταναλωτές γενικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής που προβλέπουν την καταβολή από τον ασφαλισμένο των φορολογικών επιβαρύνσεων της σύμβασης ασφάλισης (π.χ. χαρτόσημα που επιβαρύνουν την ασφάλιση). Ο Φ.Π.Α. που εμπεριέχεται σε έξοδα νοσηλείας δεν είναι ωστόσο φορολογική επιβάρυνση, που επιβάλλεται για τη σύναψη της ασφάλισης. Είναι αντιθέτως φόρος που υφίσταται ανεξάρτητα της σύναψης της ασφάλισης και αναπόσπαστο μέρος της δαπάνης που υποβάλλεται ο καταναλωτής για τη νοσηλεία του, την οποία δαπάνη και αναλαμβάνει να καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία με τη ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης".

Τέλος, τονίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή διερευνά περαιτέρω αναφορές και για άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή των καταναλωτών στα παραπάνω, καθώς μάλιστα μέχρι σήμερα δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της ασφαλιστήρια συμβόλαια που να δικαιολογούν την εξαίρεση του Φ.Π.Α. στις ασφαλιστικές συμβάσεις νοσοκομειακής περίθαλψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: