Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011


Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Καταγγελία για το κέντρο αδυνατίσματος "Μπι μπόντι Ε.Π.Ε" στα Χανιά

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης(Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), καταγγέλλει δημόσια, τις πρακτικές που εφαρμόζει το κέντρο αδυνατίσματος...
"Μπι μπόντι Ε.Π.Ε" στα Χανιά, εναντίον των καταναλωτών, παρά τις εξώδικες διαμαρτυρίες αυτών, εξακολουθεί, να παραπλανά τους καταναλωτές και να τους δημιουργεί χρηματικές απαιτήσεις, μέσω Τραπεζών, με τις οποίες συνεργάζεται, οι οποίες αιτούν και απαιτούν, τις εγχωρημένες από την εταιρεία σαυτές οικονομικές απαιτήσεις.
Και συγκεκριμενοποιούμε:Η εν λόγω εταιρεία , έχει συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών,(αισθητικής και αδυνατίσματος), με αρκετούς καταναλωτές ,οι οποίες θεωρούνται παραπλανητικές, αντισυναλλακτικές, ως αντιτιθέμενες στην υπαρ.1262/2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, δηλαδή, στις συμβάσεις που συνάπτει με τους καταναλωτές δεν αναγράφει την ολική επιβάρυνση του καταναλωτή (συνολική αξία του προγράμματος με ανάλυση της αξίας της κάθε μεμονωμένης υπηρεσίας που θα περιέχεται σαυτό) και τους όρους πληρωμής σε περίπτωση του τιμήματος ή πληρωμής με δόσεις )Επίσης στις συμβάσεις, πουθενά δεν αναφέρεται, το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης(ΣΕΠΠΕ), το πραγματικό επιτόκιο και το ανώτατο όριο επιτοκίου ως εκ του νόμου έχει υποχρέωση..
Σημαντικό επί του θέματος είναι ότι, οι καταγγελίες των καταναλωτών αναφέρουν ότι ,δεν τους χορηγείται αντίγραφο των συμβάσεων, ως έχουν δικαίωμα ως συμβαλλόμενοι να κατέχουν, φαινόμενο που εκ της γενέσεως του αποδεικνύει, μη σωστή διαχείριση της μεταξύ τους συναλλαγής, αλλά και εσκεμμένο εμπόδιο,για να εμφανίζουν οι καταναλωτές αδυναμία προστασίας των δικαιωμάτων τους, ενώπιον των αρμοδίων Αρχών, αλλά και του Νομικού Γραφείου υποστήριξης της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, για τα περαιτέρω, .
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, για την προστασία των καταναλωτών, την πρακτική αυτή την έχει καταγγείλει στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και ζητά την άμεση επιβολή αυστηρών διοικητικών προστίμων , ακόμα ζητά , να υποχρεώσει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ως εποπτεύουσα Αρχή, την εταιρεία να χορηγεί αντίγραφα των συμβάσεων στους συμβαλλομένους καταναλωτές.
Τέλος καλούμε τους καταναλωτές,της Κρήτης, πριν προβαίνουν σε υπογραφή συμβάσεων με τα κέντρα αδυνατίσματος, αλλά και όταν υπογράφουν εκχωρημένα δικαιώματα αυτών των εταιρειών προς τις Τράπεζες, να ζητούν ενημερώνονται και να ενημερώνουν την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ στα τηλέφωνα 282109266 και 2821092306

  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: