Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Και στα δημόσια νοσοκομεία οι ασφαλισμένοι στις ιδιωτικές ασφαλιστικές

Συντάκτης / NextDeal
Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2011 13:53

Απελευθερώνει τις διοικήσεις των νοσοκομείων ο Υπουργός Υγείας κος Ανδρέας Λοβέρδος προκειμένου να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα στο νόμο 3984/2011 με τίτλο Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις προβλέπεται ειδική διάταξη στο άρθρο 66 που δίνει τη δυνατότητα στις διοικήσεις των νοσοκομείων να υπογράφουν συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες για επισκέψεις, διαγνώσεις επεμβατικές και θεραπευτικές πράξεις.


5. Πλην του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), τα υπόλοιπα εδάφια αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Οι Διοικητές των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις: α) με τους ασφαλιστικούς φορείς, με βάση τις οποίες θα καλύπτονται από αυτούς οι ανωτέρω ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στους ασφαλισμένους στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου και β) με ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με βάση τις οποίες θα καλύπτεται από αυτές η δαπάνη για επίσκεψη, διαγνωστικές, επεμβατικές και θεραπευτικές πράξεις, που διενεργούνται κατά την ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία σε ασφαλισμένους τους και για τις οποίες υπηρεσίες θα ισχύει ειδικό αυξημένο τιμολόγιο. Οι ανωτέρω συμβάσεις υποβάλλονται προς ενημέρωση στις αρμόδιες Δ.Υ.ΠΕ..»

Δεν υπάρχουν σχόλια: