Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: " Με βήματα Χελώνας, η εκκαθάριση της Ασπίδας"

Επειδή, πολλοί πρώην ασφαλισμένοι της Ασπίς Πρόνοια, μέλη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ρωτούν, εάν υπάρχουν νεότερα από την εκκαθάριση της ασφαλιστικής εταιρίας, ενημερώνουμε τους... καταναλωτές ότι όπως ενημέρωσε ο Επόπτης εκκαθαριστής κ. Ι Παντελίδης σε σχετική επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών και εποπτεύουσα Αρχή , υπήρξε εμπλοκή στην διαδικασία επανυπολογισμού των μαθηματικών αποθεμάτων της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας Ασπίς, από την Ernst and Young.
Επίσης αναφέρει ότι ,το ανατεθέν έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2011 και να παραδοθεί η σχετική Έκθεση.
Σημαντικό σημείο στην επιστολή του είναι ότι: "Μετά την παράδοση σε εμέ των σχετικών πορισμάτων ελέγχου και υπολογισμού των μαθηματικών αποθεμάτων (ανά ένα έκαστο ασφαλισμένο) από τον προαναφερθέντα Ελεγκτικό Οίκο, θα ολοκληρωθούν από την εταιρία (με βάση τους επανυπολογισμούς και ελέγχους της Ernst and Young) οι αναγκαίες μηχανογραφικές προσαρμογές και τα πλήρη αρχεία των ασφαλισμένων θα παραδοθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι ώστε να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (αρ.2.παρ.1 Ν.3867/2010), προκειμένου οι ασφαλισμένοι να λάβουν γνώση και να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους (Ανακοπές) ενώπιον του αρμοδίου Πολιτικού Δικαστηρίου (αρ.10 παρ.3 περ.γ’ ΝΔ.400/1970).
Στην ανάρτηση του οριστικού χαρτοφυλακίου ,θα αναφέρονται τα ποσά που θα αναγνωρίζονται για ένα έκαστο ασφαλισμένο, τόσο ως προς τα ασφαλιστήρια ζωής (μαθηματικό απόθεμα), όσο και ως προς τις τυχόν λοιπές απαιτήσεις του (συμπληρωματικές καλύψεις), καθώς και ο τρόπος κατανομής της περιουσίας της εταιρίας.
Τέλος υπολογίζει ότι , οι τελικοί πίνακες εκτιμάται ότι θα παραδοθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2011.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, παρακολουθεί από κοντά το θέμα , βεβαίως και δεν είναι ικανοποιημένη, για την τόσο χρονοβόρα διαδικασία, ευελπιστεί ότι η Πολιτεία θα τολμήσει να δεί το θέμα "πολιτικά" να πάρει την γενναία απόφαση για να το αντιμετωπίσει, όπως τουλάχιστον έχει υποχρέωση, προς δικαίωση χιλιάδων ζημειωμένων καταναλωτών.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης(Ε.Π.Κ.ΧΑΝ)
Ιωάννα Μελάκη
You might also like:

Δεν υπάρχουν σχόλια: