Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Οι αδύναμοι οικονομικά καταναλωτές, δικαιούνται , νομικής συνδρομής

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), ενημερώνει τους δανειολήπτες, που έχουν ενταχθεί στο Νόμο 3869/2010 και δεν... έχουν πετύχει εξωδικαστικό συμβιβασμό, με τις Τράπεζες, αλλά θέλουν να προσφύγουν στο Ειρηνοδικείο, αλλά λόγω οικονομικής δυσκολίας, αποθαρρύνονται και σταματούν,προβλέπεται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το ευεργέτημα της πενίας αλλά και από το 2004, η Νομοθεσία έχει επεκταθεί, με το Νόμο 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α/4.2.2004) με πλήρες σύστημα νομικής βοήθειας.

Ποιοι πολίτες δικαιούνται ευεργετήματος πενίας;

Κάθε πρόσωπο (ημεδαπός) χαμηλού εισοδήματος, που δεν μπορεί αποδεδειγμένα να καταβάλει τα δικαστικά του έξοδα, χωρίς να περιορισθούν ,τα απαραίτητα μέσα, για τη διατροφή αυτού και της
οικογένειάς του, Πολίτες, χαμηλού εισοδήματος, θεωρούνται εκείνοι ,των οποίων το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα , δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών, που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Νομική συνδρομή

1. Δικαστικά έξοδα είναι κυρίως η δικαστική δαπάνη για την ενέργεια διαδικαστικής πράξης, όπως και τα τέλη χαρτοσήμων, εισφορές υπέρ διαφόρων ταμείων, η προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής και το παράβολο ερημοδικίας. Κατά κανόνα, υπόχρεος για την καταβολή τους είναι εκείνος που προκαλεί τη διαδικαστική πράξη, ενώ, σε περίπτωση ήττας του διαδίκου, εκείνος που ηττήθηκε, καταδικάζεται να πληρώσει τα έξοδα.

2. Τι είναι το ευεργέτημα πενίας;
Ο δικαιούχος ευεργετήματος πενίας απαλλάσσεται από όλα τα δικαστικά έξοδα και ιδίως από τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος απογράφου ή τις προσαυξήσεις των τελών αυτών, από τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, από τα έξοδα σχετικά με τους μάρτυρες
και τους εμπειρογνώμονες, καθώς και από τις αμοιβές δικηγόρων ή άλλων πληρεξουσίων.

3. Το ευεργέτημα πενίας παρέχεται ενώπιον όλων των δικαστηρίων (πολιτικών, ποινικών και διοικητικών).

Χορηγείται σε διαδικασίες τόσο αμφισβητούμενης όσο και εκούσιας δικαιοδοσίας.

4.Η νομική αρωγή παρέχεται σε υποθέσεις τόσο ποινικού όσο και σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα.

5.Για να είναι κ αποιος δικαιούχος του ευεργετήματος της πενίας, οφείλει να καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο, για τους υπερχρεωμένους καταναλωτές, διότι ο Νόμος μπορεί να επιτρέπει την αυτοπρόσωπη παρουσία του δανειζομένου, αλλά καλό θα είναι να ζητήσει την βοήθεια της ΄Ενωσης Καταναλωτών της οποίας είναι μέλος, και διαθέτει Νομική Δομή, ή ενός δικηγόρου, διότι ομολογουμένως, ένας απλός δανειολήπτης χρειάζεται νομική στήριξη, ιδιαίτερα στην υποβολή αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου, και συνδρομή σε όλη την άγνωστη γι αυτόν δικαστική
ακολουθία.

Τέλος διευκρινίζουμε ότι. το Δίκτυο των Δικηγορικών Συλλόγων και οι Ενώσεις Καταναλωτών, που συμμετέχουν σε προγράμματα ΕΣΠΑ, μέσω της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, έχουν οριστεί μόνο για την Εξώδικη διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων Οφειλών ( Ν3869/2010).
Για περισσότερη ενημέρωση είτε από τα Τοπικά Ειρηνοδικεία, ή από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της περιοχής του κάθε δανειολήπτη.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη
Αναρτήθηκε από tromaktiko στις 11:46 μ.μ.
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: