Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ξεκίνησε η Δεύτερη Φάση του Ν.3869/2010 για την ρύθμιση οφειλών ενώπιον του Ειρηνοδικείου

Από3-1 μπορούν οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες - φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο του τόπου διαμονής τους προκειμένου ξεκινήσει η διαδικασία για τη ρύθμιση των χρεών τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή στο δικαστήριο είναι να έχει πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές και να έχει αυτή αποτύχει. Η αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου πρέπει να περιέχει: α) έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του οφειλέτη να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές, β) κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, γ) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Η διαδικασία στο Ειρηνοδικείο
Η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου περιλαµβάνει µια νέα προσπάθεια συµβιβασµού και, σε περίπτωση αποτυχίας της,ακολουθεί η εξέταση της αίτησης ρύθµισης των οφειλών. Ακολουθεί δικάσιµος και συζήτηση της αίτησης, όπου το δικαστήριο ελέγχει τις προϋποθέσεις για τη ρύθµιση των χρεών και ιδίως το αν υπάρχει µόνιµη αδυναµίαγια την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση µε την οποία υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλλει µηνιαίωςτο ποσό που αυτό καθορίζει για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών.

Για το ύψος των µηνιαίων καταβολών λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα του οφειλέτη, η δυνατότητα συνεισφοράς του ή της  συζύγου και σταθµίζονται οι βιοτικέςανάγκες του ίδιου και των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του.

Εφόσον περάσουν 4 χρόνια και έχει τηρήσει ο δανειολήπτης τις υποχρεώσεις του, απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών.

Ο οφειλέτης όµως µπορεί να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση και να «σώσει» την πρώτη ή τη µοναδική του κατοικία ή και κάποιο αγροτεμάχιο..

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ από  Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 9.30-2,30
στο τηλέφωνο 2821092666
  Σημειωτέον ότι η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, νομιμοποιείται στην χορήγηση βεβαίωση αποτυχίας.ή πρακτικού επιτυχίας τα οποία επισφραγίζονται από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου.
   Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , θα προβεί στην χορήγηση των παραπάνω για υποθέσεις που έχει συνδράμει και μόνο για εξεύρεση εξωδίκου διευθετήσεως των οφειλών των δανειοληπτών

Δεν υπάρχουν σχόλια: