Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Τι προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο για τα ασφάλιστρα ζωής-Έκπτωση απο το φόρο, όχι απο το εισόδημα (19/3/10-9:45)

19/03/2010

Όφελος απο τον φόρο μέχρι 400 ευρώ κατά ανώτερο προβλέπει το προσχέδιο νόμο για τα ασφάλιστρα ζωής. Στελέχη της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος μελετούν το προσχέδιο προκειμένου να διερευνήσουν τις επιπτώσεις στην αγορά της νέας ρύθμισης. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα διάταξη προβλέπει έκπτωση ασφαλίστρων απο το εισόδημα μέχρι και 1.200 ευρώ. Η νέα ρύθμιση προβλέπει έκπτωση ενός ποσού ασφαλίστρων απο το φόρο. Συνεπώς όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες η σύγκριση μεταξύ των δύο ρυθμίσεων θα πρέπει να γίνει ανά περίπτωση. Ειδικότερα η νέα προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:
"4.Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Κατά ποσοστό 20% του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων και για ασφαλιστήρια ασθένειας, για την ασφάλιση του ίδιου, του άλλου συζύγου και των τέκνων που τους βαρύνουν κατά τις διατάξεις του παρόντος. Στη δαπάνη της περίπτωσης αυτής περιλαμβάνεται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου για ασφάλιση τέκνου, από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7, η οποία καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, στην περίπτωση που δε συνοικούν μαζί του. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια (1.000) ευρώ για άγαμο και τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.»
pigi next deal

Δεν υπάρχουν σχόλια: