Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Ενημέρωση Δανειοληπτών για Τράπεζες από την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ"

Επειδή πολλοί οφειλέτες( υπερχρεωμένα νοικοκυριά}σε Τράπεζες αγωνιούν τι μέλει γενέσθαι όσο αφορά το Νόμο ,και επικοινωνούν με το Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τις Τράπεζες για τη ρύθμιση των οφειλών τους, οι οποίες είναι ενήμερες ή και ληξιπρόθεσμες και σήμερα δεν έχουν την δανειακή ικανότητα να ανταποκριθούν, ενημερώνουμε ότι , το Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών κρίνοντας την επικρατούσα κοινωνική ανάγκη, έχει αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη δανειοληπτών , χρησιμοποιείται δε ως γέφυρα διαχείρισης της προσέγγισης των δύο μερών, μέθοδος η οποία έχει υιοθετηθεί και από άλλους Κοινωνικούς Οργανισμούς στην Ευρώπη, ωφελεί και τις δύο συναλλασσόμενες πλευρές, αλλά και προβλέπεται και θεσμοθετείται στο υπό αναμονή Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Στόχος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ είναι τόσο προς την κατεύθυνση του απεγκλωβισμού των νοικοκυριών από την υπερχρέωση όσο και προς την κατεύθυνση της πρόληψης.
Σήμερα ως Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ο ρόλος μας δεν περιορίζεται στο να επισημάνουμε την καταχρηστικότητα των όρων που χρησιμοποιούν οι Τράπεζες να τους καταγγείλουμε και να διεκδικήσουμε χρήματα τα οποία οι Τράπεζες πιεστικά αιτούσαν και απαιτούσαν από τους δανειολήπτες, σήμερα καλούμαστε να παρέχουμε την υποστήριξη σε κάθε δανειολήπτη ο οποίος βρίσκεται χρεωμένος ,να τον βοηθήσουμε να μπορέσει να σταθμίσει τις υποχρεώσεις του, και σε συνεργασία με τις Τράπεζες να τον οδηγήσουμε να μπει σε κάποια βατή γιαυτόν ρύθμιση ώστε να απαλλαγεί από τα χρέη του.
Ενημερώνουμε τους δανειολήπτες ότι η προσέγγιση των συνεργατών με κάθε δανειολήπτη ακολουθεί τρία βασικά στάδια
Πρώτο Στάδιο:
Σαυτό το στάδιο ο κάθε δανειολήπτης έρχεται σε επαφή με υπεύθυνα στελέχη του Γραφείου Ενημέρωσης Δανειοληπτών, καταθέτει τον δανεισμό του, παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία που θα διευκολύνουν την συμβουλευτική ικανότητα του διαχειριστή του αιτήματος ώστε να επιτευχθεί μια όσο το δυνατό προσέγγιση του αιτήματος(,διαχωρισμός των χρεών ,ομαδοποίηση)
Δεύτερο Στάδιο
Ο Οφειλέτης βοηθούμενος από το Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών, συντάσσει το αίτημα του γραπτά προς την Τράπεζα, αιτιολογεί τον λόγο που αιτεί την ρύθμιση ή το πάγωμα του χρέους του ,επισυνάπτει σχετικά στοιχεία.
Τρίτο Στάδιο
Το Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών παραλαμβάνει το αίτημα του δανειολήπτη ,γράφει ειδική έκθεση προώθησης προς την απευθυνόμενη Τράπεζα και στηρίζει το αίτημα του οφειλέτη καλώντας την Τράπεζα να το κάνει αποδεχτό.
Η λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης Δανειοληπτών βρίσκεται στον τρίτο μήνα στήριξηης των δανειοληπτών , μέχρι σήμερα έχουν προωθεί προς διάφορες Τράπεζες πάνω από 150 αιτήσεις οφειλετών και βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ότι, σε όλες τις περιπτώσεις οι Τράπεζες δέχτηκαν θετικά το μεσολαβητικό μας ρόλο, και κάλεσαν τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
Εμείς μέχρι σήμερα χαιρετίζουμε την ικανότητα των Τραπεζών, να καταλάβουν ότι η θετική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ανάγκη ,είναι μονόδρομος και προς όφελος των οφειλετών καταναλωτών, αλλά και προς αυτές για να μπορέσουν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους.
΄Οσω αφορά την ενημέρωση που είχαμε κατά την διάρκεια ημερίδας με αφορμή την 15 Μαρτίου από την Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.Λούκα Κατσέλη ,αυτή επικεντρώθηκε στα εξής βασικά σημεία:
1)΄Οτι στις επόμενες βδομάδες , θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων μετά την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την οποία περιμένουμε.
2)Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου για την παροχή συμβουλών και πληροφόρησης στους καταναλωτές σε θέματα διαχείρισης των χρεών.
3)Ότι ο υφιστάμενος Νόμος(3758/2009 ,περί εισπρακτικών εταιρειών)θα συμπληρωθεί ώστε να προστατευθούν οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις..
4) Θα ενσωματωθεί η κοινοτική οδηγία για την καταναλωτική πίστη, η οποία θα συνεισφέρει καίρια στην ενίσχυση της ενημέρωσης και πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της πίστωσης και τους κινδύνους.
5)Θα κατατεθεί σχέδιο Νόμο που θα αφαιρεί την καταχρηστικότητα των πρακτικών των Τραπεζών.

Καλούμε κάθε οφειλέτη σε Τράπεζες που επιθυμεί να ρυθμίσει οφειλές είτε ενήμερες είτε ληξιπρόθεσμες να απευθύνεται στο Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ και στο τηλέφωνο 2821092666 ώρες Γραφείου, προκειμένου μέσω συμβουλευτικής αγωγής να περάσει στο στάδιο ρύθμισης των οφειλών του.

Η Πρόεδρος της 'Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: