Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗς ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΜ 35
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 10 Μαρτίου 2010


Ταχ.Δ/νση :Πλ.1866 αρ.2
Τηλέφωνο ¨2821092666
ΦΑΞ :2821092666
EMail ;epkxan@gmail.com

ΠΡΟΣ:κ. Διοικητή
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε
Αιόλου 86
10232 Αθήνα
ΘΕΜΑ:Σχετ. με την εξαγγελία μέτρων υπέρ των καταναλωτών"|Αξιότιμε κ. Διοικητά


Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες του Φορέα μας, ως ΄Ενωση Κκαταναλωτών,που σκοπός και στόχος μας είναι η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών πάσης φύσεως και ιδιαίτερα των οικονομικών, και να χαιρετίσουμε την πρωτοβουλία που πήρατε εσείς και το Δ.Σ της Τράπεζας στην οποία Προίστασθε χαράζοντας νέα πολιτική στην διάθεση των Τραπεζικών προϊόντων σας ,αφήνοντας πίσω δικασμένες καταχρηστικές πρακτικές του παρελθόντος και εξαγγέλλοντας νέα και πρωτοπόρα μέτρα για τα Τραπεζικά δεδομένα στον Ελλαδικό Χώρο.
Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα που εξαγγείλατε που σκοπό και στόχο έχουν να καλλιεργήσουν και να διαμορφώσουν νέα πρότυπα στην Τραπεζική Αγορά δείχνοντας τον δρόμο για την εξασφάλιση αμφίρροπης εμπιστοσύνης μεταξύ Τράπεζας και πελάτη.
Η καθιέρωση του "Συνηγόρου του Πελάτη" δείχνει ότι το πρώτο σας βήμα είναι ηθικό γιατί παρέχει τον σεβασμό που οφείλει μια επιχείρηση να επιδεικνύει στον συναλλασσόμενο με αυτήν καταναλωτή , δημιουργείτε το εργαλείο εκείνο που δείχνει αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σας και βοηθά στην ισορρόπηση της σχέσης δανειστή- δανειολήπτη, αποβάλλει την εξάλειψη της καχυποψίας του κάθε καταναλωτή, αλλά και εξασφαλίζει ένα Νέο Κώδικα συναλλακτικής συμπεριφοράς και ισορροπίας αφενός των προσφερομένων από τους υπαλλήλους σας υπηρεσιών αλλά και δίνετε ενδοτραπεζικά το βήμα στον συναλλασσόμενο με σας, να καταθέσει τυχόν παράπονα και να διεκδικεί λύση, μέσω του νέου σας οργάνου που δημιουργείτε.
Ευχόμαστε η κίνησή σας αυτή να γίνει παράδειγμα και για τις άλλες Τράπεζες, ώστε να αποφύγουμε δικαστήρια επί δικαστηρίων για να αποδεικνύουμε κάθε φορά την καταχρηστικότητα διαχείρησης ,πρακτικών και όρων,για την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών που θεσμικά υπηρετάμε.

Με Εκτίμηση

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων

Ιωάννα ΜελάκηΤα εξαγγελθέντα μέτρα από την Εθνική Τράπεζα είναι¨
1) Επαναδιατυπώνονται οι όροι των συμβάσεων σε απλή γλώσσα και με πιο εύληπτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της νομολογίας και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα εξαλείφονται τυχόν δυσνόητοι όροι ώστε να μη δημιουργούνται υποψίες για “ψιλά γράμματα”.
2) Στις συμβάσεις και τα προσαρτήματά τους, ο τρόπος χρέωσης των υπηρεσιών μας θα είναι απολύτως ευδιάκριτος και κατανοητός.
3) Τα έντυπα της προσυμβατικής ενημέρωσης καθώς και τα υποδείγματα συμβάσεων για τα βασικά προϊόντα της Τράπεζας προς ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα αναρτηθούν σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.nbg.gr) ώστε να είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο προς ενημέρωση πριν από την υπογραφή τους.
Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων αρχίζει άμεσα και, επειδή για την πλήρη ανάπτυξή τους απαιτούνται συγκεκριμένες νομικές προσαρμογές, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου του τρέχοντος έτους.
Πρώτα μέτρα τιμολογιακής πολιτικής
1) Καταργείται μέχρι το τέλος του έτους η εφάπαξ δαπάνη € 150 που εισπράττεται κατά την χορήγηση επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων για δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
2) Καταργείται από όλες τις νέες δανειακές συμβάσεις ο όρος που παρέχει στην Τράπεζα τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του κυμαινομένου επιτοκίου έως το διπλάσιο της εκάστοτε μεταβολής του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ. Η αναπροσαρμογή του κυμαινομένου επιτοκίου εφεξής θα είναι ισόποση με τη μεταβολή του επιτοκίου αναφοράς της κάθε σύμβασης (euribor ή βασικό επιτόκιο ΕΚΤ).
3) Αδρανοποιείται ο ίδιος όρος σε όλες τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις και δεν θα εφαρμόζεται. Στις συμβάσεις αυτές η μέγιστη αναπροσαρμογή θα είναι εφεξής ισόποση με την εκάστοτε μεταβολή του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ.
Το μέτρο αφορά περίπου 400.000 δανειακές συμβάσεις.
4) Μειώνεται στο κατώτατο επίπεδο των € 175 η εφάπαξ δαπάνη για την χορήγηση τοκοχρεολυτικών καταναλωτικών δανείων από τα καταστήματα της Τράπεζας. Αυτή η δαπάνη κλιμακωνόταν έως το ύψος των € 380.
Το μέτρο αφορά τουλάχιστον 100.000 συμβάσεις καταναλωτικών δανείων ετησίως.
5) Καταργείται η χρέωση για την τήρηση λογαριασμών ταμιευτηρίου και τρεχούμενων λογαριασμών, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπά τους και τη συχνότητα της κίνησής τους.
Το μέτρο αφορά περίπου 4.000.000 λογαριασμούς.
6) Καταργείται η χρέωση για την έκδοση αντιγράφου κίνησης για όλους τους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων.
7) Καταργείται η χρέωση για την κατάθεση υπέρ τρίτου σε λογαριασμό της Τράπεζας είτε με μετρητά είτε με μεταφορά από λογαριασμό.
Το μέτρο αφορά περίπου 4.500.000 συναλλαγές ετησίως.
8) Καταργείται η valeur επόμενης ημέρας για πιστώσεις σε όλους τους έντοκους καταθετικούς λογαριασμούς της Τράπεζας.
9) Καθιερώνεται νέα χαμηλή πάγια τιμολόγηση €8 έναντι €17 για τα περίπου 100.000 ανά έτος εξερχόμενα εμβάσματα σε ευρώ μέχρι € 1.000 προς τράπεζες εσωτερικού και χωρών της ΕΕ που γίνονται μέσω καταστημάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: