Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Συστάσεις για την πώληση προϊόντων μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών

NAFTEMPORIKI.
Συστάσεις προς τους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στις εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας απευθύνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή.Ειδικότερα, μετά από μια σειρά συναφών καταγγελιών τις οποίες δέχθηκε από καταναλωτές, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνιστά προς τις εν λόγω εταιρείες:

- Να δηλώνουν, σε κάθε επικοινωνία τους με τους καταναλωτές, τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους.

- Να ενημερώνουν τους καταναλωτές για το δικαίωμά τους της υπαναχώρησης αναιτιολογήτως, εντός δεκατεσσάρων 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

- Να συνοδεύουν κάθε πώληση με γραπτή σύμβαση, την οποία να αποδίδουν στους καταναλωτές κατά τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων, μέσω της οποίας να διασφαλίζουν το δικαίωμά τους να είναι πλήρως και εγγράφως ενήμεροι για όλες τις ουσιώδεις παραμέτρους της συναλλαγής που πραγματοποίησαν (ταυτότητα προμηθευτή, χαρακτηριστικά του πωλούμενου αγαθού, τρόπο πληρωμής, κ.λπ.).

- Να συνοδεύουν τη γραπτή σύμβαση με ξεχωριστό έντυπο - υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη γνώση των καταναλωτών γι' αυτό το δικαίωμά τους. Περί του δικαιώματος τούτου θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν ενημερωθεί επαρκώς με ευθύνη των προμηθευτών και προσυμβατικά, κατά την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική προβολή των προϊόντων.

- Να διαθέτουν επαρκές προσωπικό στα τηλεφωνικά τους κέντρα ή στις φυσικές τους έδρες και μετά την πώληση, ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές να μπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα ή να εξασκήσουν εμπρόθεσμα το νόμιμο δικαίωμά τους της υπαναχώρησης, εφόσον επιθυμούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: