Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Κωλυσιεργούν οι Τράπεζες σε απαντήσεις εξωδίκων ρυθμίσεων του Ν.3869/2010

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, καταγγέλει την νέα εφευρετικότητα των Τραπεζών , (για εξώδικη ρύθμιση χρεών των καταναλωτών, βάσει του Ν.3869/2010) , οι οποίες απαντούν ναι μεν αλλά."
είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποδεχτούμε την πρότασή σας . αλλά σας καλούμε να μας υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά" , τα οποία απαριθμούν σε ένα έντυπο Α4. Δικαιολογητικά που ήδη έχουν προσκομισθεί στον Φορέα που συνδράμει, για την δημιουργία της πρότασης προς τον πιστωτή. .Εμείς απαντάμε: κ.πιστωτές, ο δανειολήπτης, σας υπέβαλλε αίτηση- πρόταση για ρύθμιση του χρέους του,με πλήρη σχεδιασμό του οικονομικού του προφίλ, με την βοήθεια του συνδάμοντος φορέα (επιλογής του δανειολήπτη) ,επί πλέον στην αίτησή του σας έχει ενσωματώσει δήλωση, που δηλώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία στην υποβληθείσα αίτηση είναι αληθή, πράγμα που σε αντίθετη περίπτωση είναι όταν επαληθευτούν ψευδή τα αποτυπωθέντα στην αίτηση στοιχεία,ο δανειολήπτης κινδυνεύει να εκπέσει από την ρύθμιση.
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, την νέα μεθόδευση των Τραπεζών την θεωρεί κωλυσιεργία, και αποφυγή αντιμετώπισης της ρύθμισης των χρεών των καταναλωτών, εκ μέρους των Τραπεζών, σύμφωνα με τα βήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις Ν.3869/2010. την καταγγέλλει, καλεί τους δανειολήπτες να απαντούν στην αλληλογραφία των πιστωτών ότι, " το αίτημα τους είναι νομότυπο ,τα αιτούμενα στοιχεία από αυτές τηρούνται σε φάκελλο στον Εξουσιοδοτημένο Φορέα που νομιμοποιείται έχει αναλάβει να τους συνδράμει.  Επειδή το φαινόμενο είναι διαπιστωμένο και εφαρμόζεται από πολλές Τράπεζες , καί όχι από μία, εμείς ενημερώσαμε έγκαιρα την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, θέτοντας το υπόψη στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή κ.Δημήτρη Σπυράκο ,όπου αναμένουμε να πάρει θέση.Το Επόμενο μας βήμα είναι, να μεταφέρουμε την δυσαρέσκεια μας στην ΄Ενωση Ελληνικών Τραπεζών ,επισημαίνοντας ότι η πρακτική αυτή δεν ενδείκνυται ως η πλέον αρμόζουσα εκ μέρους των Τραπεζών , προκειμένου να κρατηθεί η ζητούμενη ισσοροπία στις σχέσεις μεταξύ δανειοληπτών και Τραπεζών, και δεν επιτρέπεται σε εποχές δυσκολίας των δανειοληπτών και έλλειψης ρευστότητας των Τραπεζών, να δημιουργείται νέα ταλαιπωρία και επί πλέον διατάραξη της μεταξύ τους σχέσης.

Η Πρόεδρος
της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: