Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Επιμελητήριο Ηρακλείου: Συνιστά προσοχή στις παραπλανητικές διαφημίσεις των συσκευών «εξοικονόμησης» ηλεκτρικής ενέργειας


Το Επιμελητήριο Ηρακλείου καλεί τα μέλη του και το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό ν' ακολουθήσουν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και να μην υποκύπτουν στις παροτρύνσεις των επιτηδείων για αγορά συσκευών οι οποίες διαφημίζονται ως ικανές να προσφέρουν εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς «ουδεμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος των οικιακών και των μικρών εμπορικών καταναλωτών επιτυγχάνουν», σύμφωνα με την ενημερωση της Γενικής Γραμματείας.
Οι εταιρείες πωλήσεων τέτοιων συσκευών υπόσχονται μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως και 45%, ισχυριζόμενες παραπλανητικά ότι η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης του συντελεστή ισχύος.

«Ωστόσο», επισημαίνει η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, «οι μονοφασικοί και τριφασικοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που εγκαθίστανται σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις δεν καταγράφουν άεργο ενέργεια [κνΑι-ΙτΙ] αλλά μόνο ενεργή (KVWh) και τα αντίστοιχα τιμολόγια (πχ.Γ1, Γ1Ν, Γ21) δεν συναρτώνται με την τιμή του συντελεστή ισχύος (συνφ) της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ).

Εξάλλου και αν κατεγράφετο, η εν λόγω εξοικονόμηση ενέργειας στις ΕΗΕ κατοικιών, λόγω μείωσης των θερμικών απωλειών τους και, εάν υποθέσουμε ότι τούτο πράγματι επιτυγχάνεται από τις υπόψη συσκευές του εμπορίου, αυτή θ' αποτελούσε πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, της τάξης του 1%».

Ασφαλώς εξαίρεση αποτελούν οι πολύ μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στις οποίες όμως απαιτείται ολοκληρωμένη μελέτη, εξειδικευμένη κατά περίπτωση, από επαγγελματία Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι ισχυρισμοί που χρησιμοποιούνται κατά την προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων αποτελούν παράβαση των άρθρων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του Νόμου 2251/94, όπως τροποποιήθηκε με τον 3857/2077 ΦΕΚ 152/Α/10-7-07.

Κατόπιν αυτών, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2251/94 για την «Προστασία των Καταναλωτών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: