Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ : Ενημέρωση των δανειοληπτών για την εγγραφή τους στην «μαύρη λίστα» ΤΕΙΡΕΣΙΑ

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ως ο νόμιμος Φορέας που νομιμοποιείται στην συνδρομή των δανειοληπτών, βάσει του Ν.3869/2010 και έχοντας καταγράψει αρκετές ερωτήσεις των καταναλωτών ...
 αλλά προπαντός έχει εισπράξει συναισθήματα φόβου που εσκεμμένα διαχέουν κάποιοι πιστωτές, για την εγγραφή στοιχείων των καταναλωτών στην«μαύρη λίστα» ΤΕΙΡΕΣΙΑ, δεν πρέπει να επηρεάσουν τους καταναλωτές που έχουν αποφασίσει να ενταχθούν στις διατάξεις του Ν.3869/2010 λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης του χρέους τους . Οι δανειολήπτες που αδυνατούν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των μηνιαίων οφειλών προς τις τράπεζες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν τόσο ενήμερες οφειλές, όσο και οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση για δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, πιστωτικές κάρτες φυσικών προσώπων, χορηγήσεις προς επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2,5εκατ. ευρώ και εταιρικές κάρτες. Σκοπός του συστήματος είναι η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ιδιωτών και των μικρών επιχειρήσεων. Όπως είναι γνωστό όλα τα δεδομένα καταχωρούνται στη «λευκή λίστα». Στη «μαύρη λίστα» γράφονται οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση (στους 3 μήνες οι πιστωτικές κάρτες στους 9 μήνες τα στεγαστικά δάνεια). Ο χρόνος τήρησης των δυσμενών οικονομικών στοιχείων στα αρχεία του Τειρεσία δηλαδή η «μαύρη λίστα» έχει ως εξής: - Επιταγές και συναλλαγματικές 2 χρόνια - Καταγγελίες συμβάσεων καρτών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων 2 χρόνια - Διαταγές πληρωμής 3 χρόνια - Προγράμματα πλειστηριασμών 4 χρόνια - Κατασχέσεις- επιταγές του ΝΔ 1923 4 χρόνια - Διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών 4 χρόνια - Αιτήσεις πτωχεύσεων με την συμπλήρωση 5 ετών από την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο - Κηρυχθείσες πτωχεύσεις διαγράφονται μετά την πάροδο 10 ετών - Αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού -αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών. Παραμένουν στο αρχείο 3 χρόνια από την εξόφληση της οφειλής. Αν οι αιτήσεις δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό διαγράφονται από το αρχείο 3 χρόνια μετά την υποβολή τους. Σε περίπτωση που ο αιτών παρατηθεί η πληροφορία διαγράφεται μετά από 1 χρόνο. Διατηρούνται στο αρχείο 3 χρόνια μετά την αποπληρωμή του χρέους - Απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών, διατηρείται στο αρχείο για 3 χρόνια. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι τα δεδομένα που αφορούν σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις, επιταγές ΝΔ 1923, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες και αιτήσεις πτωχεύσεων εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 1.000 ευρώ δεν μεταδίδονται. Οι πληροφορίες διαγράφονται από το σύστημα εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (π.χ ακάλυπτες επιταγές) στην οποία εντάσσονται οι πληροφορίες που διαγράφονται.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στο 1,5 εκατομμύριο υπολογίζονται οι εγγραφές διαφόρων πολιτών στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία που αφορούν είτε ακάλυπτες επιταγές, είτε αθέτηση πληρωμής δόσεων από δάνεια και πιστωτικές κάρτες.
Τέλος η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, καλεί τους καταναλωτές να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους , τονίζοντας τους ότι ,το κλίμα της οικονομικής δυσκολίας που έπληξε και πλήττει χιλιάδες καταναλωτές είναι η συνέχεια της οικονομικής αδυναμίας της Χώρα μας, χρειάζεται υπομονή ,σύνεση ,αυτοσυγκράτηση μα προ πάντων επαγρύπνηση ,περιφρούρηση των δικαιωμάτων μας και σαν καταναλωτές αλλά και ως πολίτες μιας πολιτείας που συνεχίζει να δανείζεται ,χωρίς να οραματίζεται ανάκαμψη και ανάπτυξη όσο για την ίδια ,αλλά και για τους πολίτες της.
Για περισσότερη ενημέρωση Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στα τηλ. 28210 92666 και 28210 92306

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Δεν υπάρχουν σχόλια: