Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΔΕΗ - ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ:     ΑΠΟ:          01/11  ΕΩΣ  30/4    

 

                                          ΩΡΕΣ:        15:30   ΕΩΣ  17:30

                                                             02:00   ΕΩΣ  08:00

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ:            ΑΠΟ:        01/05  ΕΩΣ  31/10

                                          ΩΡΕΣ        23:00   ΕΩΣ   07:00

Παιχνίδι   της ∆ΕΗ µε το νυχτερινό τιµολόγιο εις βάρος των καταναλωτών «δείχνει» η   Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Με επιστολή της επιρρίπτει ουσιαστικά   ευθύνες προς τη ∆ΕΗ ότι δεν ενηµερώνει σωστά τους καταναλωτές για το  πώς  και πότε µπορούν να χρησιµοποιούν το νυχτερινό ρεύµα, ώστε να  επωφεληθούν  και να πληρώνουν χαµηλότερο λογαριασµό από τις µειωµένες  τιµές του.Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ Αρχή Ενέργειας διερεύνησε το θέµα έπειτα από αναφορά που δέχθηκε τον   περασµένο ∆εκέµβριο από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή σχετικά µε τη   χαµηλότερη τιµή στη νυχτερινή κατανάλωση για πελάτες µε µικρές ηµερήσιες   καταναλώσεις, δηλαδή έως και 800 κιλοβατώρες το τετράµηνο. Σύµφωνα µε   τους υπολογισµούς που πραγµατοποίησε η ΡΑΕ σε περίπτωση που η συνολική   κατανάλωση, µέρας και νύχτας, είναι κάτω από 800 κιλοβατώρες το   τετράµηνο, το νυχτερινό τιµολόγιο επιφέρει µείωση του λογαριασµού µόνο   στην περίπτωση που η νυχτερινή κατανάλωση ξεπερνάει τις 150 κιλοβατώρες   το τετράµηνο. Και αυτό συµβαίνει διότι το νυχτερινό επιβαρύνεται και µε   επιπλέον πάγιο το οποίο είναι 4 ευρώ το τετράµηνο, γεγονός που κάνει  την  πολύ χαµηλή νυχτερινή κατανάλωση ασύµφορη. Αντίθετα, όπως  επισηµαίνει η  ΡΑΕ σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση, µέρας και  νύχτας, ξεπερνάει  τις 800 κιλοβατώρες το τετράµηνο, ο πελάτης έχει σε  κάθε περίπτωση  όφελος από το νυχτερινό τιµολόγιο, ανεξάρτητα από την  κατανάλωση κατά  τις νυχτερινές ώρες, και παρά τη χρέωση του παγίου που  είναι 4 ευρώ το  τετράµηνο.ΣΤΗΝ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ, την οποία κοινοποιεί στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή   αλλά καιστη ∆ΕΗ, η ΡΑΕ απευθύνει συστάσεις προς τη ∆ΕΗ αφήνοντας   ουσιαστικά αιχµές για ελλιπή ενηµέρωση των καταναλωτών µέχρι σήµερα για   το θέµα αυτό.  Συγκεκριµένα η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ζητά από τη ∆ΕΗ  να  ενηµερώσει τους πελάτες που κάνουν χρήση του νυχτερινού τιµολογίου,  έτσι  ώστε να κάνουν ορθολογική διαχείριση του φορτίου τους και να   ενθαρρύνουν τη µεταφορά φορτίου στις ώρες χαµηλότερης χρέωσης ώστε να   αποκοµίζουν το µέγιστο οικονοµικό όφελος από το τιµολόγιο αυτό.ΣΤΟ  ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ εµµέσως πλην σαφώς η  ΡΑΕ ζητά απότη ∆ΕΗ να ενηµερώνει  αναλυτικά για τις ώρες που οι  καταναλωτές µπορούν να χρησιµοποιούν το  ρεύµα µε µειωµένες τιµές.   Επίσης να ενηµερώνει τους νέους πελάτες που  επιλέγουν το νυχτερινό  τιµολόγιο για τη σωστή χρήση του τιµολογίου αυτού  και την πιο  συµφέρουσα οικονοµικά λύση γι' αυτούς, βάσει των  χαρακτηριστικών  κατανάλωσής τους.  Τέλος, να φροντίζειώστε το προσωπικό  της που έρχεται  σε επαφή µε τους καταναλωτές (µέσω των καταστηµάτων, των  τηλεφωνικών  κέντρων, κ.λπ.), να είναι επαρκώς ενηµερωµένο ώστε να είναι  σε θέση να  πληροφορεί ανάλογα καινα απαντά σε ερωτήµατα καταναλωτών. Από  την  πλευρά τους πάντως, πηγές της ∆ΕΗ έλεγαν χθες σχολιάζοντας την  επιστολή  της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας ότι «η ∆ΕΗ µε γνώµονα την  προστασία  των πελατών της λαµβάνει υπόψη της, µελετά πάντα και  αξιολογεί τις  γνωµοδοτήσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας».ΣΕ   ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ, η ΡΑΕ διευκρινίζει ότι όλοι οι προµηθευτές   ηλεκτρικής ενέργειας και όχι µόνον η ∆ΕΗ θα µπορούν να παρέχουν το   Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, στο οποίο µάλιστα ο καταναλωτής θα µπορεί   να εντάσσεται, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο προµηθευτής του, µέσα από   την ιστοσελίδα της ∆ΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: