Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ : Οι «τηλε-αγορές» κρύβουν παγίδες για τους καταναλωτές

H ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων,θέλοντας να προφυλάξει τους καταναλωτές από τις παγίδες "τηλε-αγορών"
που πολλές φορές αφενός αφορούν προιόντα τα οποία δεν άπτονται της προτεραιότητας των αναγκών του καταναλωτή, και αγοράζονται από τον καταναλωτή, λόγω συνεχούς τηλεοπτικής εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας προβολής " εθισμό ελκυστικής προσσέγγισης για τον κανταναλωτή του καναπέ" ,αλλά και λόγω του ότι οι πωλήσεις εξ αποστάσεως επιτρέπουν στους καταναλωτές με ταχύτητα να αγοράζουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ΄έρθει ποτέ σε προσωπική πραγματική επαφή ,δεν είναι οι συμβατικές πωλήσεις που πραγματοποιούνται εντός των εμπορικών καταστημάτων η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στα εξής:,
(α) Να γνωρίζουν σε κάθε επικοινωνία τους με τους προμηθευτές τους τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης(Επωνυμία, έδρα ,τηλ ,φάξ)
(β) Nα γνωρίζουν το δικαίωμα της υπαναχώρησης( αναιτιολογήτως), εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την
παραλαβή του εγγράφου της σύμβασης ή από την τυχόν μεταγενέστερη παραλαβή του προιόντος ,εκτός αν στην σύμβαση προβλέπεται μαγαλύτερη προθεσμία..
Να γνωρίζουν.τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2251/94 παρ. 5 "Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος κατά την διάρκεια προθεσμίας της υπαναχώρησης.
(γ)Να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να μη παραλαμβάνουν προιόντα εάν δεν τα συνοδεύονται και με γραπτή σύμβαση, με την οποία οι καταναλωτές
να διασφαλίζουν το δικαίωμά τους ,να είναι πλήρως και εγγράφως ενήμεροι για όλες τις ουσιώδεις παραμέτρους της συναλλαγής που πραγματοποίησαν (ταυτότητα προμηθευτή, χαρακτηριστικά του πωλούμενου αγαθού, τρόπο πληρωμής, κ.λπ.)
(δ) Να συνοδεύεται τη γραπτή σύμβαση με ξεχωριστό έντυπο – υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη γνώση των καταναλωτών γι’ αυτό το δικαίωμά τους.
ε)Στην σύμβαση θα αναγράφεται η συνολική επιβάρυνση του καταναλωτή και οι όροι πληρωμής
Τέλος η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, επισημαίνει ότι, οι καταναλωτές "έχουν διακαώματα"και δεν θα πρέπει να διστάζουν όταν διαπιστώσουν συστηματική και επίμονη αθέτηση των νομίμων υποχρέσεων των προμηθευτών τους κατά τις «τηλε-αγορές».να το καταγγέλνουν στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ και στα τηλ.282109266-2821092306 η οποία θα εισηγηθεί στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, να επιβληθούν τα προβλεπόμμενα πρόστιμα σε βάρος των υπαιτίων προμηθευτών ,αλλά και της προσωρινής λειτουργίας των επιχειρήσεων τους.Βεβαίως δεν είμαστε αποτρεπτικοί από την ελεύθερη βούληση του κάθε καταναλωτή για τις «τηλε-αγορές», θεωρεί από κάθε άποψη ωφέλιμο σημείο συνάντησης των καταναλωτών με τους προμηθευτές ,ανεξαρτήτως χωρο-χρονικών περιορισμών, αλλά στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που βιώνουμε και διαίτερα σε μια κρίσιμη οικονομικά για το εμπόριο περίοδο.καλό θα είναι να κάνουμε αγορές από τις τοπικές επιχειρήσεις και δει από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις..
Μετά από σειρά συναφών καταγγελιών για τις «τηλε-αγορές». που δέχεται η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, απευθύνει Σύσταση προς τους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στις εξ αποστάσεως πωλήσεις σκληραίνοντας την γλώσα της λέγοντας τους "Σεβασμός προς τους καταναλωτές" διότι η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, και Νομοθεσία γνωρίζει, αλλά και πολύ δε περισσότερο δεν αμελεί να την εφαρμόσει απέναντι σε εκείνους που πρωτεύον επάγγελμα έχουν την εφεύρεση πρακτικών εις βάρος του υγιούς εμπορίου και τα συμφέροντα των καταναλωτών

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: