Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΑΝΙΩΤΕΣ : Αγώνας δρόμου για τη ρύθμιση χρεών"


|

Ενωση Προστασιας Καταναλωτών N.ΧανίωνΤΟΠΙΚΑ
kremasm;eno Euro.jpg
Γεωργακάκης Γιώργος | 14-12-2010
Εκατοντάδες είναι οι Χανιώτες, που αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους σε τράπεζες και προσδοκούν να επωφεληθούν από τις διατάξεις του νόμου 3869/2010, για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Ηδη στα Χανιά οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις για την ένταξή τους στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου «αγγίζουν» τους 1.000, όπως γνωστοποίησε, μιλώντας στα «Χ.Ν.», η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Χανίων Ιωάννα Μελάκη.
Ο συγκεκριμένος νόμος έχει στόχο να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους πολίτες, που έχουν μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν, από την υφιστάμενη νομοθεσία, τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα. Ο νόμος αφορά όλα τα χρέη, με εξαίρεση: οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
Η ΕΝΩΣΗ
Η κα Μελάκη τόνισε ότι «έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις για υπαγωγή στον συγκεκριμένο νόμο. Μπορούμε να πούμε ότι φτάνουμε κοντά στον αριθμό 1.000. Οι πρώτες αιτήσεις έχουν φτάσει στις τράπεζες, που ζητάνε αναλυτική κατάσταση του συνόλου των χρεών των αιτούντων. Έχουμε και τη μεγάλη αίτηση, η οποία είναι δέκα σελίδες, που συμπληρώνεται με τη βοήθεια των οικονομοτεχνικών μας, δηλαδή οικονομολόγων, στα γραφεία της Ένωσης, και αυτή 'οδεύει' προς τις τράπεζες».
Η κα Μελάκη διευκρίνισε ότι μεταξύ των αιτούντων «έχουμε και περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, είναι άνεργοι ή είναι άρρωστοι». Τα χρέη της πλειοψηφίας των οφειλετών αφορούν δάνεια, κυρίως στεγαστικά και σε μικρότερο βαθμό καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες, όπου και τα ποσά είναι αρκετά χαμηλότερα.
Η κα Μελάκη υπογράμμισε ότι «πρόβλημα υπάρχει με τους ανθρώπους, οι οποίοι χρωστάνε και έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην έχουν ρευστότητα, αλλά έχουν περιουσιακά στοιχεία και δεν θέλουν να ρευστοποιήσουν. Και το σημαντικότερο είναι να μη ρευστοποιηθεί η μοναδική τους κατοικία. Για να γίνει αυτό, πρέπει ο πολίτης να δηλώσει αδυναμία πληρωμής, το συγκεκριμένο αίτημα πρέπει να υπαχθεί στον Νόμο 3869 και μέσω της υφιστάμενης νομοθεσίας να ζητήσει εξαίρεση ο ενδιαφερόμενος», ανέφερε η κα Μελάκη, επισημαίνοντας, όμως, ταυτόχρονα, ότι «όταν υπάρχουν μεγάλες οφειλές φυσικά θα κινηθεί η διαδικασία διεκδίκησης των οφειλών από τον πιστωτή και σίγουρα θα γίνει ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων εάν αυτός που χρωστά δεν ζητήσει εξαίρεση».
Η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Χανίων γνωστοποίησε, τέλος, ότι ήδη για κάποιες περιπτώσεις «έχουμε φτάσει σε εξώδικο συμβιβασμό», τονίζοντας ότι «έχουμε και μία περίπτωση πλήρους διαγραφής. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μείωση των δόσεων, μείωση του επιτοκίου, που είναι πολύ σημαντικό, διότι ο οφειλέτης έχει επιτόκιο 17% ή ακόμη και 20% και κατεβαίνει στο 10%, ενώ έχουμε και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Αφήνουμε τον κάθε οφειλέτη να κάνει τη δική του πρόταση», κατέληξε η κα Μελάκη.

Τι προβλέπει ο νόμος 3869
Φάση 1: Εξωδικαστικός συμβιβασμός
(ισχύει από 1/9/2010).
Πριν την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να κάνει προσπάθεια συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει.Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό συνδράμει:
• Ο Συνήγορος του Καταναλωτή.
• Η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού.
• Οι Ενώσεις Καταναλωτών.
• Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών.
• ή δικηγόρος.
Τα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν ό,τι κρίνουν προς το συμφέρον τους. Για τον συμβιβασμό συντάσσεται πρακτικό που επικυρώνεται από τον αρμόδιο ειρηνοδίκη.

Φάση 2: Προσπάθεια δικαστικού συμβιβασμού
(αίτηση στο Ειρηνοδικείο).
Με την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ακολουθεί η προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του δικαστηρίου. Ο οφειλέτης, μπορεί να ζητήσει με ασφαλιστικά μέτρα την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Για τη χορήγηση της αναστολής αρκεί η πιθανολόγηση της αίτησης. Ο συμβιβασμός, είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το 51% των οφειλών. Προϋπόθεση: η συμφωνία των πιστωτών με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Φάση 3: Δικαστική ρύθμιση των οφειλών.
Το δικαστήριο μετά τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του και δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματά του, προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών. Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα, για τέσσερα έτη, μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά του, τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Κατά το διάστημα της εξυπηρέτησης του χρέους διαφυλάττεται ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής διαβίωσης. Αν ο οφειλέτης δεν έχει επαρκές εισόδημα για την εξόφληση μέρους των χρεών του, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει ένα πολύ μικρό ποσό ή και μηδενική καταβολή στους πιστωτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο επανεξετάζει σε 6 περίπου μήνες την οικονομική του κατάσταση.
-
Πηγή: Xανιώτικα  Νέα-

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: