Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

Εκτύπωση
Γενική Γραμματεία Καταναλώτη
Το Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου που είναι αρμόδιο για την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις σύμφωνα με το νόμο 3758/2009, μετά από επεξεργασία όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Τμήμα, προέβη στην εγγραφή στο Μητρώο, που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, δέκα οκτώ (18) εταιρειών, που πληρούν τις προβλεπόμενες εκ του ως άνω νόμου και της με 1/2009 Απόφασης  Υπουργού, προϋποθέσεις.
 
Οι Εταιρείες που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, σύμφωνα με το ν. 3758/2009, είναι οι παρακάτω:Δεν υπάρχουν σχόλια: