Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Τη νομιμότητα πρακτικής του Τειρεσία διερευνά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων

 Αθήνα - Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010  [ 21:06 ]
Εκτύπωση Αποστολή με Email
Μικρό μέγεθος γραμματοσειράς Μεσαίο μέγεθος γραμματοσειράς Μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς
Προσθήκη στο Delicious Προσθήκη στο Facebook Προσθήκη στο Newsvine Bookmark Προσθήκη στο Twitter
AΠE Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος
Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος
Την εξέταση της νομιμότητας της πρακτικής του Τειρεσία για την επεξεργασία των αιτήσεων εξώδικης ρύθμισης των χρεών ζητά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει η ΓΓΚ, «από σχετικές ανακοινώσεις στον Τύπο κατέστη γνωστό ότι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ''Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ'' και το διακριτικό τίτλο ''Τειρεσίας ΑΕ'' συλλέγει, επεξεργάζεται και εγγράφει στα αρχεία της αιτήσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό, που υποβάλλουν οι καταναλωτές κατά το άρθρο 2 του ν.3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».

Κατόπιν τούτου, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, απέστειλε επιστολή προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία ζητά να διερευνηθεί η νομιμότητα της επεξεργασίας και εγγραφής στα αρχεία της Τειρεσίας ΑΕ των αιτήσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού που υποβάλλουν οι οφειλέτες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3869/2010.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων υποβολής αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού συνιστά επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών, η δε διατήρηση των στοιχείων αυτών προκαταβολικά μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην ανάληψη προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού από τους οφειλέτες.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού απευθύνεται στους πιστωτές και δεν υποβάλλεται ενώπιον δημόσιας αρχής. Συνεπώς, κατά το στάδιο της προσπάθειας για εξώδικη ρύθμιση δεν πραγματοποιείται κανένας δικαστικός έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του νόμου 3869/2010.

Εξάλλου, η υποβολή αιτήματος συμβιβαστικής ρύθμισης των χρεών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο οφειλέτης θα προχωρήσει, σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει, στο επόμενο στάδιο της υποβολής αίτησης για δικαστική ρύθμιση των χρεών.

Σημειώνεται μάλιστα, ότι η επεξεργασία που γίνεται από την Τειρεσίας ΑΕ είναι ανεξάρτητη από την εκτίμηση για τη βασιμότητα ή αποδοχή του αιτήματος εξώδικης ρύθμισης ή τη συνδρομή των προϋποθέσεων.

Περαιτέρω, η Τειρεσίας προχωρεί στην καταγραφή και επεξεργασία του δεδομένου υποβολής της αίτησης, χωρίς να ζητείται και να χορηγείται η συγκατάθεση του οφειλέτη.

Τέλος, οι αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού αφορούν οφειλές όχι μόνο βεβαιωμένες και απαιτητές, αλλά και ενήμερες οφειλές, οφειλές που απλώς βρίσκονται σε καθυστέρηση ή ακόμη και αβέβαιες οφειλές, όπως γίνεται στο πλαίσιο κάθε συμβιβασμού.

Βάσει των παραπάνω, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή ζητά από την Αρχή να αποφανθεί εάν η παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων των οφειλετών που ακολουθεί η Τειρεσίας ΑΕ σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα είναι νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=41&nid=1231069753#ixzz17EvMBMQl

Δεν υπάρχουν σχόλια: