Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Αγγλική «ντρίπλα» από τις τράπεζες στους δανειολήπτες

Σ
   0Share
Αγγλική «ντρίπλα» από τις τράπεζες στους δανειολήπτες
Θυγατρικές εταιρίες τραπεζών μπορούν να κάνουν κατασχέσεις ακινήτων ή άλλων υποθηκευμένων περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωση που ο οφειλέτης αντιμετωπίσει αδυναμία αποπληρωμής του δανείου, χωρίς να κατοχυρώνεται από την ελληνική νομοθεσία.


Περίπου 20 ελληνικές τράπεζες έχουν ιδρύσει θυγατρικές εταιρίες στο εξωτερικό και δεν υπόκεινται στην οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος για την προστασία των καταναλωτών, που αδυνατούν να εξοφλήσουν το δάνειό τους.
Η μητρική ελληνική τράπεζα πουλάει τα προβληματικά δάνεια σε θυγατρικές του εξωτερικού, με τον γενικό χαρακτηρισμό «χαρτοφυλάκια εγγυήσεων» και εταιρείες «ειδικού σκοπού».
Το 51% των μετοχών ανήκει υποχρεωτικά στη μητρική και ουσιαστικά οι τράπεζες πωλούν στον εαυτό τους, τις προβληματικές συμβάσεις δανείων πελατών τους, με σκοπό να ενισχυθεί η ρευστότητα της τράπεζας από την οποία πήρε το δάνειο αυτός που πλέον αδυνατεί να πληρώσει.
Με αυτό τον τρόπο η θυγατρική εταιρία αποκτά το δικαίωμα να εισπράξει τις απαιτήσεις της τράπεζας.
Το σημαντικό είναι ότι οι δανειολήπτες, οι οποίο έχουν υποθηκεύσει την περιουσία τους, βρίσκονται ανοχύρωτοι απέναντι στις απαιτήσεις της τράπεζας, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα να μην πληρώνουν περισσότερα από το 40% του ετήσιου εισοδήματός τους για στεγαστικά προϊόντα και το 30% για τα καταναλωτικά δάνεια.
Καθώς πρόκειται για εταιρείες που υπάγονται σε ειδικά φορολογικά καθεστώτα και νομικά συστήματα και δεν είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν την οδηγία της Τραπέζης της Ελλάδος.
Έτσι ·η ξένη εταιρεία δεν θα μειώσει τις απαιτήσεις της λόγω οικονομικής κρίσης και στην περίπτωση των κουρεμένων αποδοχών του Έλληνα δανειολήπτη, όπως θα έκανε μια ελληνική.
Μέχρι τώρα όλα φαίνονται νόμιμα αλλά το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι ναι μεν η μεταβίβαση της διεκδίκησης σε τρίτο πρόσωπο περιλαμβάνεται στα ψιλά γράμματα των συμβάσεων, αλλά όταν η τράπεζα προχωρήσει στη μεταβίβαση οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον καταναλωτή, κάτι που δεν γίνεται.
·Κι έτσι ο πελάτης που βρέθηκε στη δύσκολη στιγμή, ενημερώνεται ξαφνικά ότι δεν χρωστάει στην Ελλάδα αλλά στην Αγγλία...
Μπορεί οι οικονομικοί κύκλοι να γνωρίζουν για αυτή την περίπτωση, όμως οι Έλληνες καταναλωτές, πιάνονται «αδιάβαστοι» σχετικά με τα «ψιλά γράμματα» του συμβολαίου που υπέγραψαν, όταν παραλαμβάνουν έγγραφα απαιτήσεων από εταιρείες με ξενικούς τίτλους και έδρες στο Λονδίνο.
Η «Ελευθεροτυπία» αναφέρει ότι πρόσφατα μια ελληνική ιδιωτική τράπεζα, που έχει ιδρύσει αρκετές από αυτές τις εταιρίες, «πούλησε» 4.500 συμβάσεις δανείων σε θυγατρικές της, κάτι που έφερε στα ταμεία της περίπου 800 εκατ. ευρώ ζεστό χρήμα.
Στις συμβάσεις που υπογράφει ο δανειολήπτης με τις τράπεζες αναφέρεται σαφώς ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατηρούν το δικαίωμα να εκχωρήσουν σε τρίτους την είσπραξη των απαιτήσεών τους.
Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, οι πελάτες έχουν κάθε δικαίωμα να μην υπογράψουν τον συγκεκριμένο όρο στη σύμβασή τους με την τράπεζα. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να κατορθώσει κάποιος να εντοπίσει αυτόν τον όρο μέσα στο σχοινοτενές συμβόλαιο.
Ακόμα, όμως, και αν δεν κάνει κάτι τέτοιο έχει κάθε δικαίωμα να προσφύγει κατά της τράπεζας η οποία, σύμφωνα με τον νόμο, είναι υποχρεωμένη να τον ενημερώσει εγγράφως για την εκχώρηση του δικαιώματος είσπραξης των απαιτήσεών της, από ποια εταιρεία και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.
Και επίσης να προσφύγει κατά της ίδιας της εταιρείας που ανέλαβε την είσπραξη με το ίδιο σκεπτικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: