Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Σε εφαρμογή ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, καταναλωτές, αλλά και επαγγελματίεςΣε εφαρμογή τίθεται από σήμερα ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Καταναλωτές, αλλά και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να προσφύγουν στο Ειρηνοδικείο και να επιτύχουν τη ρύθμιση ενός μέρους των χρεών τους για 4 χρόνια και, εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση, να απαλλαγούν από το υπόλοιπο χρέος.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά
Η σχετική αίτηση για ρύθμιση των οφειλών μπορεί να κατατίθεται στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου κατοικεί ο υπερχρεωμένος και ευρισκόμενος σε μόνιμη αδυναμία να ανταποκριθεί σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Σε ρύθμιση υπάγονται τόσο οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται.
Προϋπόθεση για την προσφυγή είναι να έχει προηγηθεί το προηγούμενο εξάμηνο προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, με τις πιστώτριες τράπεζες.

Η αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου πρέπει να περιέχει:
α) έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του οφειλέτη να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές,
β) κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του,
γ) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα
δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και σε συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.
Με την αίτηση ή το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση για την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει και τα πάσης φύσεως έγγραφα που αποδεικνύουν τις οφειλές του.
Με την προσφυγή στην Δικαιοσύνη σταματάει κάθε διαδικασία πλειστηριασμού και προστατεύεται η πρώτη κατοικία του οφειλέτη.
Πληροφορίες παρέχονται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και στο τηλέφωνο 801 11 97367.
Πηγή: ΝΕΤ - ΝΕΤ 105,8 - Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Δεν υπάρχουν σχόλια: