Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Δικαστική απόφαση - «σταθμός» για τους πλειστηριασμούς


Μοίρασμα/Αποστολή/Αποθήκευση αυτής της σελίδας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ3Απόφαση "σταθμό" για την αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες σε βάρος οφειλετών σε εκτέλεση σχετικής πράξεως νομοθετικού περιεχομένου με την οποία απαγορεύεται η πραγματοποίηση τους μέχρι την 30 Ιουνίου 2011 για οφειλές κάτω των 200.000 ευρώ εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου.
Το Δικαστήριο έκρινε συγκεκριμένα ότι στην προστασία της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου εμπίπτουν και οι περιπτώσεις οφειλετών σε βάρος των οποίων επισπεύδονται περισσότερες της μιας διαταγές πληρωμών που σωρευτικά υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ ενώ κρίνει ότι στο ίδιο ποσό θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα πρόσθετα έξοδα για τα οποία δεν γίνεται σαφής μνεία στο νόμο!
To Mονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου εξέτασε συγκεκριμένα αίτηση αναστολής και ανακοπή ενός κατοίκου Ρόδου, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του κ Δημήτρη Καραγεώργη, κατά υποκαταστήματος της Ρόδου, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της κ Ευστρατίου Καρίκη.
Με επίσπευση της τράπεζας και δυνάμει κατασχετήριας έκθεσης κατασχέθηκε συγκεκριμένα και εκτίθεται σε δημόσιο πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία κυριότητας του αιτούντος και ειδικότερα ένα ισόγειο κατάστημα που κείται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, και μια οικοδομή ευρισκόμενη στη Ρόδο, στη συνοικία «ΝΕΟΧΩΡΙΟ».
Η εν λόγω κατάσχεση έλαβε χώρα σε εκτέλεση των πρώτων απογράφων εκτελεστών τριών διαταγών πληρωμής για την ικανοποίηση απαίτησης συνολικού ύψους, μετά τόκων και εξόδων, ποσού 206.425,72 ευρώ.
Ο αιτών εκθέτει ότι η τράπεζα κακόπιστα και καταχρηστικά επισπεύδει τον πλειστηριασμό, καθόσον αυτός διενεργείται για ικανοποίηση τριών απαιτήσεων της, οι οποίες μετά από συνυπολογισμό των τόκων και των εξόδων υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ και δη ανέρχονται σε 206.425,72 ευρώ, ενώ αντίθετα και οι τρεις ακόμα και με τις επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες, ανέρχονται στο ποσό των 191.962,67 ευρώ, καίτοι έχουν ανασταλεί έως και την 30η Ιουνίου 2011 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
Η δικαστής του Μονομελούς κρίνει ότι ο λόγος αυτός της ανακοπής που είναι νόμω βάσιμος, στηριζόμενος στο άρθρο 1 της από 4-1-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτός, καθόσον σκοπός της διάταξης αυτής είναι η προστασία, ενόψει της οικονομικής κρίσης, των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες για την εξόφληση των χρεών τους.
Η ασφάλεια δε του δικαίου και η ισότιμη μεταχείριση των απαιτήσεων των οφειλετών υπό το καθεστώς αυτό, επιβάλλουν να γίνει δεκτό ότι κριτήριο για την υπαγωγή στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση αποτελούν οι απαιτήσεις, όπως βεβαιώνονται κατά κεφάλαιο στον εκτελεστό τίτλο και όχι όπως αυτές διαμορφώνονται μετά των δικαστικών δαπανών, καθώς και των τόκων και εξόδων που έκαστος δανειστής υπολογίζει στην επιταγή προς πληρωμή, δεδομένου ότι, αφενός το ποσό των τόκων μεταβάλλεται αυξανόμενο καθημερινά μέχρι την ικανοποίηση της απαίτησης, αφετέρου έκαστος δανειστής μπορεί με σκοπό καταστρατήγησης να προσδιορίζει με τέτοιο τρόπο τα έξοδα, ώστε να υπερβαίνει κάθε φορά το όριο των 200.000 ευρώ και να εκπίπτει από την εφαρμογή της ρύθμισης.
Εξάλλου, ένας τέτοιος υπολογισμός της απαίτησης θα αναιρούσε τη σκοπιμότητα των συνεχών παρατάσεων ισχύος της ρύθμισης αυτής, αλλά ακόμη και την ίδια τη ρύθμιση με ισχύ ενός εξαμήνου, αφού μια απαίτηση θα μπορούσε σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο του εξαμήνου ή της παράτασης αυτού να οδηγήσει σε πλειστηριασμό, ενόψει της μεταβολής του συνολικού ποσού της μετά των τόκων και των εξόδων.
Εν προκειμένω, έκαστη απαίτηση της καθ' ης κατά κεφάλαιο πιθανολογείται ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, ούτε όμως και το άθροισμα των τριών απαιτήσεων μαζί υπερβαίνει το ποσό αυτό και συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, δεν μπορεί να επισπευσθεί πλειστηριασμός μέχρι την 30η-06-2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: