Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

ΟΑΣΕ: Η Πολιτεία πρέπει άμεσα να υλοποιήσει τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει(4/2/10-13:51)

04/02/2010
Με αφορμή τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν υπάλληλοι, συνεργάτες και πελάτες των ασφαλιστικών εταιριών που ανεκλήθη η άδειά τους, αναδεικνύεται ακόμη μια φορά ότι η ανάγκη για την εξυγίανση της ασφαλιστικής αγοράς δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στο έσχατο μέτρο του κλεισίματος μιας εταιρίας.

Η Ομοσπονδία μας έχει γνωστοποιήσει επανειλημμένως προς όλους τους αρμόδιους φορείς συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες μετά τις εξελίξεις που έχουν δημιουργηθεί αποδεικνύονται οι πλέον ρεαλιστικές και χρήσιμες, αφού σκοπεύουν στην προστασία τόσο των εργασιακών δικαιωμάτων όσο και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Μεταξύ των πολλών προτάσεων που διαχρονικά έχουμε καταθέσει, εκτιμάμε ότι η Πολιτεία πρέπει άμεσα να υλοποιήσει τα παρακάτω:
α) Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα θεσμοθετεί τον διορισμό από την Πολιτεία Επιτρόπου (ανάλογου με αυτόν που προβλέπεται στην περίπτωση των τραπεζών). Έτσι, σε περίπτωση εταιριών που εμφανίζουν προβλήματα στην λειτουργία τους και την φερεγγυότητά τους, ο Επίτροπος θα παρεμβαίνει άμεσα αναλαμβάνοντας την ουσιαστική διοίκηση με την επίβλεψη του κράτους για την διαφύλαξη της περιουσίας της εταιρίας, την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της και την διαδικασία μεταβίβασή της.
β) Συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου με σαφείς και πρακτικά εφαρμόσιμες διατάξεις που μεταξύ των άλλων απαραίτητα θα διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
γ) Ουσιαστική συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας στην εποπτική αρχή του κλάδου Ιδιωτικής Ασφάλισης.
δ) Δημιουργία Επικουρικού Κεφαλαίου για τον κλάδο Ζωής.

Εκτός των παραπάνω και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της Commercial Value, ζητάμε άμεσα από τον αρμόδιο υπουργό και την ΕΠΕΙΑ να συνεργαστούν και να προχωρήσουν στις παρακάτω ενέργειες:
1) Να εξετάσουν κάθε ενδεχόμενο για την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης υπό νέο καθεστώς.
2) Να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα εκ μέρους τους έτσι ώστε, σε περίπτωση αδυναμίας του μετόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να διευκολυνθεί και να υποστηριχθεί με κάθε τρόπο η προσπάθεια εξεύρεσης αγοραστή ο οποίος θα εγγυάται την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας του προσωπικού.


Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Παπαδόγιαννης Μανώλης Χατζάκης

Πηγή:NEXT DEAL

Δεν υπάρχουν σχόλια: