Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

"Περιοριστικοί όροι" για τις εισπρακτικές εταιρείες

Του Νίκου Τσίτσα

Φραγμούς στη μέχρι τώρα λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών και κανόνες δεοντολογίας στις πρακτικές που ακολουθούν έναντι των οφειλετών, επιδιώκει να θέσει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Στα 14 άρθρα του νομοσχεδίου «Νομικό καθεστώς λειτουργίας εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις», γίνεται μία προσπάθεια αποσαφήνισης του καθεστώτος κάτω από το οποίο λειτουργούσαν μέχρι σήμερα οι εισπρακτικές εταιρείες οι οποίες θα αποκαλούνται στο εξής «εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών». Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου είναι τα παρακάτω:

• Οι «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» θα έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων.

• Η παρέμβαση των Εταιρειών αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση των οφειλετών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής.

• Δημιουργείται Μητρώο Εταιρειών και καθορίζεται ελάχιστο ίδιο κεφάλαιο 500.000 ευρώ.

• Απαγορεύεται στις εταιρείες να εισπράττουν οφειλές, να ασκούν πράξεις αρμοδιότητας δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών (όπως έρευνα σε υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία, δικαστικές ή εξώδικες πράξεις κ.λπ.), να ενημερώνονται από την «Τειρεσίας».

• Διασαφηνίζονται οι κανόνες επικοινωνίας με τον οφειλέτη. Για παράδειγμα απαγορεύονται η κατ΄ οίκον ή στον χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, η όχληση των οικείων προσώπων του και οι επισκέψεις σε χώρους αυστηρώς προσωπικούς, όπως νοσοκομεία.

• Σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία οι εταιρείες οφείλουν να καθιστούν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης, να παρέχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητά του, όσο και για τον αριθμό μητρώου της εταιρείας και τον σκοπό της επικοινωνίας τους. Απαγορεύεται να αντιποιούνται κατά την επικοινωνία τους με τους οφειλέτες, την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο των δανειστών-εντολέων τους.

• Τέλος, επιτρέπεται η καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τον οφειλέτη, μετά από ενημέρωσή του, για τον σκοπό παροχής αποδεικτικών στοιχείων της εμπορικής συναλλαγής. Στις περιπτώσεις απλής ενημέρωσης για την οφειλή, η καταγραφή δεν επιτρέπεται.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης

Στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρουν ότι ο νόμος προσδιορίζει τα αυτονόητα στις διατάξεις, για παράδειγμα, σχετικά με την απαγόρευση απειλών προς τους οφειλέτες. Θεωρούν σημαντικό στοιχείο του νομοσχεδίου ότι οι νέες εταιρείες απαγορεύεται να εισπράττουν χρήματα και περιορίζονται στην ενημέρωση και διαπραγμάτευση των οφειλών. Επίσης επισημαίνουν τη σημασία της καθιέρωσης μητρώου εταιρειών που θα προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό τους ξεκαθαρίζοντας την αγορά. Κάνουν λόγο για την δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας του καταναλωτή ο οποίος θα γνωρίζει πλέον την ταυτότητα του υπαλλήλου αλλά και την εταιρεία που εκπροσωπεί έτσι ώστε να μπορεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα του σε περίπτωση που διαπιστώσει παρατυπίες στην δραστηριότητα των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα πρόστιμα που δύναται να καταβάλει το υπουργείο προς τις εταιρείες οι οποίες αποδεικνύεται έπειτα από καταγγελίες ότι δεν ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το νόμο είναι από 5.000- 500.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: