Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Καταχρηστικοί όροι ελληνικών τραπεζών

Από την εφημερίδα "Ο Κοσμος του Επενδυτή", σ/κ 11-12 Οκτωβρίου 2008, στη στήλη ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ιδιαίτερα επιφωτιστικός πίνακας από άρθρο του δικηγόρου Ζαχαρία Παπαδόπουλου με τίτλο "Η διελκυστίνδα των καταχρηστικών όρων":
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑ ΕΚΒΑΣΗ
1219/2001 Άρειος Πάγος (αμετάκλητη) Φύση και συνέπειες άσκησης συλλογικής αγωγής από καταναλωτικές οργανώσεις. Η απόφαση (δικαστηρίου) που δέχεται συλλογική αγωγή παράγει ιδιότυπη δεσμευτικότητα έναντι πάντων
1219/2001 Άρειος Πάγος (αμετάκλητη) Απώλειες από παράνομη χρήση πιστωτικών καρτών, κλοπές κ.λπ. Καταχρηστικοί οι όροι συναλλαγών που μετακυλίουν στον κάτοχο της κάρτας την ευθύνη για τη ζημιά, όταν δεν εξαρτούν την ευθύνη αυτή από υπαιτιότητα.
1219/2001 Άρειος Πάγος (αμετάκλητη) Καθυστέρηση καταβολής δόσεων αποπληρωμής του δανείου - Οικονομική αδυναμία δανειολήπτη. Καταχρηστικός ο ΓΟΣ (Γενικοί Όροι Συναλλαγών), σύμφωνα με τον οποίο η καθυστέρηση μιας και μόνο δόσης από τις πολλές που συμφωνήθηκαν συνεπάγεται το ληξιπρόθεσμο ολόκληρου του υπολειπόμενου ποσού δανείου. Δεν είναι καταχρηστικός ο ΓΟΣ που προβλέπει το ληξιπρόθεσμο με την καθυστέρηση τεσσάρων δόσεων.
3499/2008 Εφετείο Αθηνών (τελεσίδικη) Επιβάρυνση των πιστωτικών καρτών με τόκους, αναδρομικά από την ημέρα διεξαγωγής της συναλλαγής. Καταχρηστικός ο ΓΟΣ, νόμιμη η επιβάρυνση μόνο μετά την πάροδο της προθεσμίας πληρωμής που αναγράφεται στον λογαριασμό.
3499/2008 Εφετείο Αθηνών (τελεσίδικη) Έξοδα για αναλήψεις μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας. Ο σχετικός όρος κρίθηκε καταχρηστικός.
3499/2008 Εφετείο Αθηνών (τελεσίδικη) Αναπροσαρμογές του επιτοκίου έπειτα από μειώσεις ή αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για την αναπροσαρμογή των επιτοκίων πρέπει να είναι εξαρχής σαφή και διαφανή για τον δανειολήπτη. Παράνομοι οι ΓΟΣ που επιτρέπουν αόριστα τη δυνατότητα αύξησης επιτοκίου, με τη θέσπιση απλώς ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής.
3499/2008 και 3956/2008 Εφετείο Αθηνών (τελεσίδικη) Επιβολή εξόδων "αδράνειας", αλλά και εξόδων τήρησης παρακολούθησης καταθετικών λογαριασμών, επιβολή εξόδων τακτικών επισκέψεων στο γκισέ (αλλεπάλληλες κινήσεις). Καταχρηστικοί όλοι οι ΓΟΣ με τα περιέργα έξοδα στους καταθετικούς λογαριασμούς.
430/2005 Άρειος Πάγος (αμετάκλητη) "Πέναλτι" πρόωρης εξόφλησης στεγαστικού δανείου. Καταχρηστικοί οι όροι που προέβλεπαν την πληρωμή ποσοστού (περίπου 2,50%) επί του προεξοφλημένου κεφαλαίου του δανείου.
430/2005 Άρειος Πάγος (αμετάκλητη) Ετήσια τοκοφορία σε δανειακές συμβάσεις. Καταχρηστικός ο όρος με τον οποίο οι τράπεζες υπολογίζουν τους τόκους με έτος 360 ημερών, αντί 365 ή 366 ημερών.
3956/2008 Εφετείο Αθηνών (τελεσίδικη) Χρέωση προμηθειών για καταθέσεις σε λογαριασμούς τρίτων (ενοίκια, πληρωμή υποχρεώσεων, καταθέσεις σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα κ.λπ.). Καταχρηστικοί οι ΓΟΣ που επιβάλλουν την προμήθεια.

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, δύο μόνο (καταχρηστικοί πλέον) όροι, στοίχισαν στους κατόχους πιστωτικών καρτών 250.000.000 ευρώ και το σύνολο του κόστους των καταχρηστικών όρων υπολογίζεται σε δις ευρώ. Ερωτά πως είναι δυνατό να στηριχθούν ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα και όχι οι δανειολήπτες και προτείνει μάλιστα την επιβολή της νομιμότητας με τον αναδρομικό συμψηφισμό, στα όρια της παραγραφής που προβλέπει ο νόμος, όλων των χρεώσεων που στηρίχθηκαν σε καταχρηστικούς όρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: