Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

προς την Ισπανική Προεδρία για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της υπερχρέωσης των καταναλωτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βρυξέλλες 01 Φεβρουαρίου 2010

Παρέμβαση του Κώστα Πουπάκη
Ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας, δημιουργία νέων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, μέσα από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, καθώς και μεγαλύτερη προστασία για τους ευρωπαίους καταναλωτές, ζήτησε ο Έλληνας ευρωβουλευτής κατά την επίσημη ανταλλαγή απόψεων με τους αρμόδιους υπουργούς και φορείς της Ισπανικής Προεδρίας, όπου και παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της κοινωνικής ατζέντας των Ισπανών για τους επόμενους 6 μήνες.

Στη συνεδρίαση με τους τρεις Ισπανούς Υπουργούς C. Corbacho (Απασχόλησης & Μετανάστευσης), T. Jiménez (Κοινωνικών Υποθέσεων) και B. Aído (Ισότητας των Φύλων), ο Κώστας Πουπάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον κεντρικό ρόλο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου στο πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας και την τοποθέτηση του ανθρώπου στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκαν επεξηγήσεις αναφορικά με την ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας και την αναβάθμιση πλέγματος της προνοιακής πολιτικής, όπως βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τέθηκε επίσης το ζήτημα της μεθόδου υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης-Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Αναπροσανατολισμός, Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αντικείμενα συμβατά με την αγορά εργασίας - προκείμενου αυτές να υλοποιούνται στοχευμένα, συμπληρωματικά και σε συνέργεια μεταξύ τους, με αποφυγή σπατάλης πόρων και δυνάμεων και να είναι εφικτή η αξιολόγησή τους μέσα από την παρακολούθηση της δημιουργίας νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Στην αντίστοιχη συνεδρίαση με τον Fr. M. Zapatero (Γ.Γ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικής Καταναλωτών), επισημάνθηκαν οι ελλείψεις σε θέματα προστασίας των καταναλωτών, ενώ τονίστηκε η σημασία προώθησης εκ μέρους της νέας Προεδρίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης με ενέργειες που θα διασφαλίζουν την προστασία των δανειοληπτών από αδιαφανείς και κερδοσκοπικές πρακτικές τραπεζών και τα αμφιλεγόμενα τραπεζικά προϊόντα που δυσχεραίνουν την προσπάθεια αποπληρωμής. Τέθηκε επίσης η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός σταθερότερου και δικαιότερου χρηματοπιστωτικού συστήματος με ενιαίους όρους και προϋποθέσεις που να διασφαλίζει ίση πρόσβαση και προστασία για τους δανειολήπτες ευρωπαίους πολίτες.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι της Ισπανικής Προεδρίας αναγνώρισαν τη σημασία των θεμάτων που τέθηκαν, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική θωράκιση της Ε.Ε. δεν πρέπει να υποβαθμίσει το κοινωνικό μοντέλο και σε περιόδους κρίσης να συρρικνώνονται τα δικαιώματα των καταναλωτών. Υποσχέθηκαν τη συμπερίληψη του ζητήματος της υπερχρέωσης των καταναλωτών στην κοινωνική ατζέντα και δεσμεύτηκαν για την ενίσχυση και αποτελεσματική εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και την επέκταση του δικτύου κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο κατάρτισης της Στρατηγικής 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια: