Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Απάντηση σε υπόμνημα της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτων Ν.Χανίων

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

"...........Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους θα δώσουμε προς διαβούλευση και σχέδιο νόμου για τη διαφάνεια στην παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αυτό είναι πλέον απαραίτητο, προκειμένου να ενισχυθεί, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις από την πτώχευση εταιρειών, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ιδιωτική ασφάλιση. Το σχέδιο νόμου θα αποβλέπει καταρχήν στη διασφάλιση ενημέρωσης του ασφαλισμένου σε κρίσιμα στοιχεία του ασφαλιστικού προϊόντος, η οποία με το ισχύον σήμερα καθεστώς δεν διασφαλίζεται. Έτσι λ.χ., σήμερα, ο ασφαλισμένος δεν ενημερώνεται για το πραγματικό κόστος που έχει η ασφάλιση ζωής. Το αποτέλεσμα είναι το κόστος αυτό να μένει εκτός ανταγωνισμού και να είναι αδικαιολόγητα υψηλό. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, πωλούνται μέσα από την ασφαλιστική αγορά επενδυτικά κατά βάση προϊόντα, δίχως να ισχύουν οι αυστηρότερες υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφώτισης του πελάτη που ισχύουν για τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή τις τράπεζες όταν πωλούν επενδυτικά προϊόντα. Θα πρέπει για το λόγο αυτό να προβλεφθούν αντίστοιχοι κανόνες και στον ασφαλιστικό τομέα. Περαιτέρω, ιδίως στις νοσοκομειακές ασφαλίσεις θα πρέπει να βρεθεί, σε συνεργασία και με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ένας τρόπος διαμόρφωσης των αυξήσεων των ασφαλίστρων, ώστε να μην αιφνιδιάζονται οι καταναλωτές από αυθαίρετες αυξήσεις και να οριοθετούνται αυτές στην αύξηση του πραγματικού κόστους νοσηλείας. ........."

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Από το γραφείο Γ.Γ.ΚαταναλωτήΜ.Σιδηροπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: