Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο

Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, η Κυβέρνηση στα πλαίσια της οικονομικής της πολιτικής για ανάταξη της οικονομίας της χώρας και τον περιορισμό των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού, έκρινε αναγκαία, πέραν των άμεσων μέτρων που έχει λάβει για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής, και την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα επί των άρθρων:

α) Άρθρο 1

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στη βενζίνη και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης. Η αύξηση αυτή κρίθηκε σκόπιμη, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του προϋπολογισμού και παράλληλα να προσεγγίσει η χώρα μας το μέσο όρο φορολογίας που ισχύει σε κοινοτικό επίπεδο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης.

Η επιβάρυνση από την αύξηση αυτή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ανέρχεται σε 0,12 ευρώ (0,143 ευρώ με το συνυπολογισμό του Φ.Π.Α. επί του Ε.Φ.Κ.) ανά λίτρο για την βενζίνη και σε 0,05 ευρώ (0,06 ευρώ με το συνυπολογισμό του Φ.Π.Α. επί του Ε.Φ.Κ.) ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Επίσης με τις ίδιες διατάξεις αυξάνεται ισόποσα με το πετρέλαιο κίνησης και ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη), με εξαίρεση τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος-Απρίλιος) που το ποσό του φόρου και στα δύο αυτά προϊόντα, παραμένει στο επίπεδο των 21 ευρώ το χιλιόλιτρο που ισχύει και σήμερα. Η αναπροσαρμογή αυτή του φόρου γίνεται προκειμένου να μην αποτελέσει ο μειωμένος φόρος κίνητρο για λαθρεμπορικές πράξεις με τη χρησιμοποίηση αντί πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού για την κίνηση μεταφορικών μέσων και για διάπραξη νοθείας με την ανάμειξη των προϊόντων αυτών.

β) Άρθρο 2

Με τις διατάξειςτου άρθρου 2 λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφευχθούν οι καταστρατηγήσεις κατά τη διαδικασία επιστροφής στους διακινητές πετρελαίου θέρμανσης, ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α’), με τις οποίες εξομοιώθηκε ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η απογραφή των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση και η επιβολή εφάπαξ φόρου ισόποσου με τη διαφορά του φόρου που ίσχυε και εισπράχθηκε με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς και αυτού που ισχύει από 9.2.2010 μετά του αναλογούντος φόρου Φ.Π.Α. Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται ότι θα επιστρέφεται στους διακινητές πετρελαίου θέρμανσης η ενιαία νέα διαφορά του φόρου χωρίς να απαιτείται να διερευνάται αν οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που διατίθενται στον καταναλωτή προέρχονται από εκείνες που φορολογήθηκαν με το προηγούμενο ή με το νέο καθεστώς.

γ) Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από 9.2.2010 (ημερομηνία κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή).

Αυτά επιδιώκονται με το σχέδιο νόμου και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφιση του.

Αθήνα9Φεβρουαρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: